BUGÜN HİSSE HAREKETLERİ İÇİN ÖNEMLİ HABER BAŞLIKLARI

18 Kasım 2020 borsada işlem gören şirketlerden gündeme yansıyan önemli haber başlıkları

BUGÜN HİSSE HAREKETLERİ İÇİN ÖNEMLİ HABER BAŞLIKLARI

Yusuf 18.11.2020 07:57 0 Yazdır

Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Aksa Enerji'nin Mali'deki 40 MW kurulu güce sahip Akaryakıt Enerji Santraline ilişkin Energie Du Mali S.A. ile olan ve süresi sona eren mevcut sözleşme, yeni sözleşme şartlarının belirlenmesi için 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Santral, halen mevcut sözleşme şartlarına göre faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Çelebi (CLEBI, Nötr): Bazı basın yayın organlarında ve internetteki bazı haber sitelerinde; Şirket'in Afrika'da bir havacılık şirketinin sermayesini oluşturan hisselerin %51'ini satın alacağına dair haberlere yer verilmiştir. Şirketin söz konusu haberlerde konu edilen çerçevede herhangi bir hisse satın alma girişimi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Şirket ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Havacılık Holding") tarafından Şirkete verilen bilgiye göre, iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Afrika'da yatırım fırsatları araştırılmakta olup, hali hazırda söz konusu haberlerde belirtilen yatırım fırsatı ile ilgili Havacılık Holding tarafından alınmış bir karar bulunmamaktadır.

 

Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Türk Lirası cinsinden, 7 milyar TL tutara kadar, Katkı Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle sermaye benzeri (katkı sermaye) borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Ayrıca, Türk Lirası cinsinden, 30 milyar tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı ihraç etmesi için BDDK ve SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.


Karel Elektronik (KAREL): Şirket yaptığı açıklamada bedelli sermaye artırımı ve/veya ikincil bir halka arzı yapmak üzere olduğu şeklinde oluşan algının doğru olmadığını belirtmiştir. Şirket, halen önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığını düşündüğünü, bu büyümeyi gerçekleştirebilmek için ArGe, üretim alt yapısı, çözüm ortaklarla ilişkilere yatırım yapıp organik büyümeyi, uygun bulunan çeşitli ortaklıklar yaparak, inorganik büyümeyi hedeflediğini vurgulamıştır. Büyüme hızına bağlı olarak oluşacak kaynak ihtiyacının ise iç kaynaklardan ve finans kuruluşlarından karşılarken oluşan ihtiyacın büyüklüğüne göre stratejik bir ortak almak veya stratejik ortakla birlikte yatırım yapmak, bir girişim sermayesinden fon sağlamak veya borsadan yeni kaynak temin etmek gibi seçeneklerin arasında var olmaya devam edeceği belirtilmiştir. Bugün için ikincil bir halka arz veya bedelli bir sermaye artışı için alınmış herhangi bir yönetim kurulu kararı olmadığı açıklanmıştır.

Sinpaş GYO (SNGYO): Şirket mülkiyetinde bulunan Marmaris'teki gayrimenkuller üzerinde projelendirilen "Sinpaş Kızılbük Wellness Resort" isimli 5 yıldızlı resort otel, devremülk, termal kür merkezi ve çarşıdan oluşan karma kullanımlı projede şantiye mobilizasyon çalışmaları tamamlanmış, hafriyat, kazı, kırım ve iksa işleri için tedarikçi sözleşmeleri akdedilmiş ve inşaat çalışmalarına başlanmıştır.

 

ARTI - Şirketin kredi borçlarının tahsili amacıyla Denizbank tarafından başlatılan 3,3 milyon TL kredi borcu ile 133.952 TL vekalet ücreti ve 183.573 TL icra harcının tahsil edildiği, alacaklar sebebiyle yapılan bütün icra işlemlerinin sonlandırıldığı ve icra dosyasının kapatıldığı açıklandı.
° AKSEN - Şirketin Mali'deki 40 MW kurulu güce sahip Akaryakıt Enerji Santraline ilişkin Energie Du Mali S.A. ile olan ve süresi sona eren mevcut sözleşmenin, yeni sözleşme şartlarının belirlenmesi için 31 Aralık'a kadar uzatıldığı açıklandı.
° ALBRK - Bankanın pay sahibi olduğu Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık'ın 3.540.000 adet payının toplam 3,5 milyon TL bedel karşılığında "İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na devredilmesine karar verildiği açıklandı.
° BUCIM - Şirketin modernizasyon yatırımı projesi kapsamında yapılan çalışmaların Kestel Belediyesi nezdinde yapmış olduğu ruhsat başvurusunun sonuçlandığı ve belediyeden projeye ait ruhsatların alındığı açıklandı.
° BMELK - Şirketin Amaç ve Konusu'nun tadil tasarısı Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı.
° CLEBI - Basında yer alan, şirketin Afrika'da bir havacılık şirketinin %51'ini satın alacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
° DAGI - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 106,3 milyon TL fonun 55,7 milyon TL'sinin finansal borç ödemelerinde, 20 milyon TL'sinin şirket iştirakinin sermaye artırımına katılınmasında, 20,8 milyon TL'sinin yeni mağaza açılışlarında, 9 milyon TL'sinin ise yeni açılacak mağazaların ilk sezon stok yatırımında kullanılmasının planlandığı açıklandı.
° DENGE - Şirketin Fer Yapı'nın iştirak edinilmesiyle ilgili görüşmelerin olumlu sonuçlandığı açıklandı.
° EKGYO - İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi İhalesi'nin 3 Aralık'ta saat 11:00'de Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılacağı açıklandı.
° HALKB - Sermaye artırımından bankaya 7 milyar TL fon girişi sağlandığı açıklandı.
° GARAN -
o 30 Milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için Borsa ve SPK'ya başvuru yapıldı.
o 7 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru yapıldı.
° ITTFH - Gayri faal durumdaki bağlı ortaklığı Selidaş Tarım'ın tasfiyesine karar verildiği açıklandı.
° KLNMA - Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş'nin kuruluşunun tescil edildiği açıklandı.
° KRONT - Şirket, Pakistan'ın operatörü olan ve internet ve geniş bant servis sağlayıcısı Jazz şirketi ile Kron çözümü olan Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi için bir sözleşme imzaladığı açıklandı.
° MEGAP - Şirketin yeni ortaklıkların tesisi ve var olan ortaklıkların da değerlendirilmesini içeren, pazarlama hizmeti almak Neteriz Sp.z. ile aracılık sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
° MNDRS - Şirket bağlı ortaklığı Akça Enerji ve Tan Elektrik'in diğer ortaklarındaki paylarının tamamının satın alınması ile ilgili pay devir onayı için EPDK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
° OSTIM - 1 milyon TL sermayeli Ostim Kalıpçılık Yatırım Anonim Şirketi unvanlı şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.
° ORGE - Şirketin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uzatması Projesi, Kirazlı - Bakırköy İDO Metro Hattı Uzatması Projesi ve Ataköy-İkitelli Metro Hattı Projelerinin, kontrol ve haberleşme taahhüt kapsamı işçilik işlerine ilişkin 740.000 euro tutarındaki teklifinin kabul edildiği ve işveren Uskom Komünikasyon ile sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.
° QNBFB - 367 gün vadeli 113,5 milyon dolar ve 200,5 milyon euro olmak üzere toplam 350 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzalandığı açıklandı.
° QNBFL - 91 gün vadeli 151,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
° SKTAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 96 milyon TL'den 350 milyon TL'ye yükseltilmesi SPK tarafından onaylandı.
° SNGYO - Şirket mülkiyetinde bulunan Muğla Marmaris'teki gayrimenkuller üzerinde projelendirilen "Sinpaş Kızılbük Wellness Resort" isimli 5 yıldızlı resort otel, devremülk, termal kür merkezi ve çarşıdan oluşan karma kullanımlı projenin şantiye çalışmalarının tamamlandığı, hafriyat, kazı, kırım ve iksa işlerimiz için tedarikçi sözleşmelerinin yapılıp inşaat çalışmalarına başlandığı açıklandı. °
  ° AVGYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 3,08 - 3,10 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,69'a yükseldi.
° DAGI - Mahmut Nedim Koç tarafından 9,15 - 9,39 TL fiyat aralığından 999.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %34,35'e geriledi.
° MARTI -
o Yakın Madencilik tarafından 3,32 - 4,10 TL fiyat aralığından 20.298.855 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Ömer Ozan Köksal tarafından 3,33 - 3,41 TL fiyat aralığından 220 adet alış ve 359.929 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
° OLMIP - I.P. Container Holdings tarafından 6,90 - 7,35 TL fiyat aralığından 225.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %93,30'a geriledi.
° TAVHL - Ninety One tarafından 17,05 TL fiyattan 409.007 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,00'a yükseldi.
° YGGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 64.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %3,01'ine karşılık gelen 4.851.594 adet pay geri alındı. °
° DAGI - Şirket sermayesinin 43,3 milyon TL'den %246,42 oranında bedelli olarak 106,7 milyon TL nakden artışla 150 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı. 

Ziraat Yatırım / İnfo Yatırım 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Hisse Son Değişim
INFO 5.5 10,00 %
UFUK 16.28 10,00 %
INVEO 34.98 10,00 %
SILVR 5.18 9,98 %
TSPOR 5.07 9,98 %
NIBAS 85.5 9,97 %
AKMGY 66.2 9,97 %
SELEC 16.67 9,96 %
PAMEL 25.4 9,96 %
GEDIK 10.61 9,95 %
TKNSA 16.13 9,95 %
SARKY 8.52 9,94 %
DYOBY 11.96 9,93 %
TIRE 7.1 9,91 %
RYGYO 6.1 9,91 %
GLBMD 5.67 9,88 %
UMPAS 0.78 9,86 %
EUKYO 4.81 9,82 %
HLGYO 3.28 9,70 %
CASA 86.6 9,62 %
ATAGY 5.64 8,05 %
UTPYA 29 7,73 %
MEGAP 11.09 7,36 %
ULAS 4.28 7,27 %
HUBVC 18.78 7,13 %
ATLAS 2.01 6,91 %
BASCM 13.14 6,83 %
SMART 8.14 6,82 %
TBORG 19.87 6,77 %
IZTAR 14.99 6,69 %

Hisse Son Değişim
ARTI 6.58 -9,99 %
SAFKR 16.68 -9,54 %
KLMSN 20.14 -8,37 %
RODRG 14 -8,08 %
TSKB 2.06 -8,04 %
TDGYO 14.06 -7,74 %
AKSUE 13.17 -7,32 %
SNKRN 5.87 -7,27 %
SANEL 3.79 -6,42 %
MARKA 6.07 -6,33 %
AYES 11.7 -6,10 %
POLTK 325 -5,85 %
FORMT 4.53 -5,82 %
EUYO 5.49 -4,19 %
CMBTN 183.1 -4,14 %
CRFSA 107.3 -4,11 %
KLNMA 36.2 -4,03 %
EMNIS 24 -4,00 %
MMCAS 5.6 -3,95 %
NETAS 20.9 -3,86 %
TACTR 10.31 -3,64 %
CELHA 20.18 -3,63 %
ETYAT 4.32 -3,57 %
BRYAT 223.4 -3,46 %
FRIGO 23.66 -3,43 %
TSGYO 4.23 -3,42 %
QNBFB 76.4 -3,35 %
ALCAR 242.6 -3,35 %
IZMDC 19.02 -3,30 %
SUMAS 40.2 -3,13 %

Hisse Son Fiyat Değişim Hacim
GARAN 9.2 -0,02 % 2.857.017.223
TSKB 2.06 -0,18 % 2.540.984.877
DOHOL 2.65 0,03 % 2.421.657.913
PETKM 4.26 0,03 % 1.979.911.552
THYAO 12.19 -0,06 % 1.345.899.367
KRDMD 5.02 -0,03 % 1.264.880.549
SISE 6.99 0,10 % 1.176.849.945
EKGYO 2.17 0,00 % 1.046.223.813
SELEC 16.67 1,51 % 854.948.309
PGSUS 63.2 -0,35 % 779.621.605
GSRAY 4.09 -0,03 % 710.588.347
AKBNK 6.23 -0,02 % 696.298.315
YKBNK 2.95 -0,03 % 663.461.141
TUPRS 92.3 -0,45 % 660.953.146
CEMAS 2.5 0,02 % 626.748.049
ODAS 3.53 -0,01 % 538.464.490
TCELL 15.73 0,58 % 532.114.247
VAKBN 4.65 -0,02 % 470.373.970
BJKAS 3.8 -0,08 % 448.020.801
TURSG 6.09 0,08 % 428.860.336
KOZAA 13.12 -0,10 % 371.997.169
ISCTR 6.71 -0,02 % 361.754.100
TSPOR 5.07 0,46 % 344.552.297
HALKB 5.41 0,01 % 329.148.306
ASELS 17.83 0,00 % 324.590.044
TEKTU 2.03 0,05 % 324.033.199
GUBRF 49.82 0,02 % 311.346.006
ITTFH 2.45 0,08 % 297.332.541
BIMAS 71.1 1,40 % 296.877.290
TKNSA 16.13 1,46 % 295.024.486