GÜNÜN DİKKAT ÇEKEN ŞİRKET HABERLERİ

Borsa şirketlerinden gündem düşen önemli haber başlıkları

GÜNÜN DİKKAT ÇEKEN ŞİRKET HABERLERİ

23.02.2021 07:57 0 Yazdır

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Pozitif): Şirket 4Ç2020'de 15,3mn TL net kar açıklamıştır. Bir önceki yılın son çeyreğinde 14,7mn TL zarar kaydedilmişti. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2020'de 72,5mn TL gerçekleşerek yıllık %76,9 oranında yükselirken, brüt kar 1,7mn TL (4Ç2019: 0,3mn TL) olmuştur. Diğer yandan Şirket yılın son çeyreğinde 14mn TL yatırım faaliyetlerinden gelir yazmıştır. Son çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı karı ise 17,1mn TL olmuştur. Şirket 2019 yılında 61mn TL zarar yazmıştı.

Enerjisa Enerji (ENJSA, Sınırlı Negatif): Şirket 2020 yılının son çeyreğinde 259,2mn TL net dönem zararı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 243,7mn TL net dönem karı kaydedilmişti. Ortalama piyasa beklentisi şirketin 4Ç2020'de 345mn TL net dönem karı kaydedeceği yönündeydi. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık aynı seviyede kalan şirketin brüt karı ise 13,8 oranında azalarak 972,4mnmn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %18,5 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2019'da kaydedilen 234,6mn TL'lik gelire karşın 4Ç2020'de kurların olumsuz etkisiyle 231,6mn TL gider kaydedilmiş ve böylece 41,1mn TL faaliyet zararı oluşmuştur. Finansman giderleri ise 418mn TL'den 278,5mn TL'ye gerilemiştir.

Son çeyrekteki zarar rakamına karşın Şirket'in 2020 yılı net dönem karı 2019 yılına göre %5,2 oranında artarak 1.087,7mn TL'ye ulaşmıştır.

Şirket ayrıca hisse başına brüt 0,96 TL (net 0,816 TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hakkı kullanım tarihi 9 Nisan 2021 olup, dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %6,9 olarak hesaplanmaktadır.

Sabancı Holding (SAHOL, Nötr), Teknosa (TKNSA, Nötr): Şirket, topluluk şirketlerinden Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa)'nin 22.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, diğer hususların yanında; Teknosa'nın 110mn TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 91mn TL artırılarak 201mn TL'ye yükseltilmesine ve bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 3 TL fiyatla kullandırılmasına Yönetim Kurulunca karar verildiği kamuya duyurulmuştur.

Teknosa'nın söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanılmasına ilişkin konuyu değerlendiren Sabancı Holding Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında; Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı bedelli sermaye artırımında yeni pay alma haklarının tamamen ve nakden kullanılmasına, yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınmasına karar verdiğini duyurmuştur. Bedelli sermaye artırımının tamamlanmasıyla birlikte, Şirketçe Teknosa'ya asgari 136,5mn Türk Lirası nakit fon girişi sağlanmış ve Şirketin Teknosa sermayesindeki payının en az %50,01 düzeyinde korunmuş olacağı öngörülmektedir.

Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin son yıllarda kullanıcı ve gelirleri artan Paycell gibi dijital servisleri ve Superonline, Global Tower gibi alt şirketlerini halka arz edebileceğini veya yeni ortak alabileceğini söyledi. (Kaynak: Reuters)

Alarko Carrier (ALCAR, Sınırlı Pozitif): Şirket 4Ç2020'de 17,3mn TL net kar açıklamıştır. Bir önceki yılın son çeyreğindeki net kar 6,1mn TL idi. Şirket'in brüt karı 4Ç2020'de 56,2mn TL gerçekleşerek yıllık %73,2 oranında artarken, brüt kar marjı aynı dönemde 1,3 puan artarak %23,6'ya yükselmiştir.

Son çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı karı ise 61,9mn TL olmuştur. Şirket 2019 yılında 16,4mn TL kar elde etmişti.

Ayrıca, Şirket iki taksit şeklinde olmak üzere hisse başına toplamda brüt 2,30TL (net 1,955TL) temettü ödemeyi planlamaktadır. Dünkü hisse kapanışına göre temettü verimliliği %0,5'e denk gelmektedir.

Arena Bilgisayar (ARENA): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,5051310 TL (net 0,4293613 TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %0,9 olarak hesaplanmaktadır.

 

° ARCLK - Şirket bağlı ortaklığı Arçelik Pazarlama tarafından, bayilerinden olan alacaklarına karşılık teminat yapısını sağlamlaştırmak, teminat çözülme süreçlerinde kolay yöntemlerden yararlanmak ve teminat çeşitliliğini ve likiditesini arttırmak amaçlarıyla, mevcut teminat yapısı ile uyumlu olarak, mülkiyetinde ARCLK payı olan ilgili bayilerle, bu konuda bir teminat sözleşmesi düzenlenmesi suretiyle, bayilerin mülkiyetinde bulunan ARCLK. payları üzerinde kurulacak rehinin, SPK hükümleri çerçevesinde, teminat olarak kabul edilmesine karar verildiği açıklandı.
° AYCES & YAPRK - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Mart'a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
° CEMTS - 5 milyon dolar limitli 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası yapıldığı açıklandı.
° DARDL - YİP'te işlem gören şirket payları bugünden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
° DZGYO - Sermaye artırımından elde edilecek fonun 176 milyon TL'sinin proje harcamaları kapsamında artan kısa vadeli banka kredilerinin karşılanmasında, 113 milyon TL'sinin borçlanma aracı ihraç tutarının vadesi gelecek kısmının geri ödemelerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
° EPLAS - YİP'te işlem gören şirket paylarının Ana Pazar'da işlem görebilmesi için Borsa'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
° FROTO - Şirketin iç denetim çalışmaları sonucunda, Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden personel tarafından, bayi cari hesapları ile doğrudan borçlanma sistemindeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığının tespit edilmesi sonucunda, kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve 247,8 m ilyon TL tutarında tazminat davası açıldığı açıklandı.
° IEYHO - Şirket bağlı ortaklığı Işıklar Coin Bulgaria EOOD'nin ihraç ettiği kripto parası ışık coin'in, Işıklar Coin yönetimi tarafından 10 milyon isikc'nin satışı için ikincil arz sürecinin başlatılacağının açıklanması kapsamında, Işıklar Coin'in yürüttüğü ikincil coin arzının yatırım süresi gelen talepler doğrultusunda 30 Nisan'a uzatıldığı açıklandı.
° MARKA - Şirket bağlı ortaklığı İstanbul Bijuteri'nin %50'sine iştirak ettiği Semark Tekstil'in 260.000 dolar tutarında Defacto markalı ürün satışının gerçekleştirildiği açıklandı.
° SASA - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Mart'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
° SAHOL - TKNSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı bedelli sermaye artırımında, SAHOL'e ait TKNSA'nın sermayesinin %50,01'ine karşılık gelen paylara ait rüçhan haklarının tamamının bedelleri tamamen ve nakden ödenerek Şirketçe kullanılacağı açıklandı.
° TRILC - Şirket paylarının halka arzı kapsamında 10,00 TL fiyatla ve talep toplama yöntemiyle Perşembe ve Cuma günü talep toplanacak.
° TOASO - Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin 2 yıl süre ile yenilendiği açıklandı. °
  ° AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 17,40 TL fiyattan 2.684.010 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %19,65'e yükseldi.
° BRKSN - Cem Erkan tarafından 11,89 -13,76 TL fiyat aralığından 1.011.870 adet alış ve 328.811 satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,05'e yükseldi.
° KARSN - Silcolux tarafından 7.736.700 adet pay Mustafa Levent Göktaş'a devredilirken, Mustafa Levent Göktaş'ın şirket sermayesindeki payı %28,56'ya yükseldi.
° MSGYO - Deniz Barçin tarafından 5,00 - 5,01 TL fiyat aralığından 18.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı 0,90'a geriledi.
° MEGAP - Eda Özhan tarafından 9,92 - 9,94 TL fiyat aralığından 574.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %42,09'a geriledi.
° NIBAS - Işıklar İnşaat tarafından 27,54 TL fiyattan 810.077 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %17,94'e geriledi. °
  ° AKSUE - Şirket sermayesi bugün 16,5 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 16,5 milyon TL nakden artışla 33,0 milyon TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 7,7450 TL'ye karşılık gelmekte.
° AVGYO - Şirket sermayesi yarın 72 milyon TL'den %55 oranında bedelli olarak 39,6 milyon TL artışla 111,6 milyon TL'ye yükseltilecek.
° DITAS - Şirket sermayesi bugün 10 milyon TL'den %160 oranında bedelli olarak 16 milyon TL nakden artışla 26 milyon TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 17,4615 TL'ye karşılık gelmekte.
° DZGYO - Şirket sermayesinin 150 milyon TL'den %166,66 oranında bedelli olarak 250 milyon TL nakden artışla 400 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
° NUGYO - Şirket sermayesinin 295 milyon TL'den %64,41 oranında tahsisli olarak 190 milyon TL artışla, 485 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylanmasının ardından, sermaye artışında çıkarılacak yeni payların tahsisli sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding' tahsis edilmesi, payların Borsa'nın Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen 12,50 TL'lik baz fiyatın belirlendiği ve ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.
° TKNSA - Şirket sermayesinin 110 milyon TL'den %82,72 oranında bedelli olarak 91,0 milyon TL nakden artışla 201 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.


Ziraat Yatırım / İnfo Yatırım 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Hisse Son Değişim
ISBIR 6655 10,00 %
GOZDE 7.93 9,99 %
IDEAS 46.74 9,98 %
KENT 394.7 9,97 %
KONTR 98.85 9,96 %
VAKFN 21.42 9,96 %
MZHLD 52.8 9,95 %
EUKYO 3.99 9,62 %
CLEBI 213.7 8,81 %
DGGYO 11.74 7,31 %
DAGHL 16.21 7,14 %
ISBTR 50000 7,08 %
SEKFK 13.83 6,55 %
INDES 26.74 6,11 %
DOKTA 34.26 5,87 %
AVOD 7.99 5,27 %
SERVE 19 5,26 %
CEOEM 6.96 4,66 %
CMENT 46 4,55 %
ATEKS 55.6 4,32 %
IZFAS 6.9 4,23 %
MAKTK 4.74 4,18 %
HATEK 26.7 4,05 %
BOSSA 23.08 3,96 %
AYES 13 3,83 %
YUNSA 18.5 3,70 %
SEKUR 40.94 3,65 %
KRVGD 15.93 3,64 %
JANTS 533.5 3,39 %
MAALT 290 3,31 %

Hisse Son Değişim
CASA 183.2 -9,98 %
BRMEN 2.38 -9,85 %
MERIT 300 -7,55 %
KSTUR 327.2 -7,10 %
LINK 55.45 -6,02 %
UMPAS 1.19 -5,56 %
PKENT 1710 -5,00 %
LUKSK 43.72 -4,00 %
INVEO 138 -3,90 %
EKIZ 7.03 -3,70 %
AYEN 8.68 -2,58 %
OZRDN 11.8 -2,48 %
ULUSE 59.85 -2,37 %
ETILR 5.88 -2,16 %
DYOBY 15.63 -2,13 %
RODRG 19.6 -2,00 %
NIBAS 25 -1,96 %
METUR 32.76 -1,74 %
DITAS 16.12 -1,65 %
YYAPI 2.41 -1,63 %
EMNIS 28.2 -1,54 %
VAKKO 8.32 -1,54 %
ISKPL 36.16 -1,53 %
PGSUS 90.7 -1,52 %
OSMEN 39.9 -1,48 %
YONGA 31 -1,46 %
FENER 31.02 -1,46 %
EGSER 13.78 -1,36 %
ECZYT 56.75 -1,30 %
AKSEN 10.91 -1,18 %

Hisse Son Fiyat Değişim Hacim
THYAO 14.76 -0,05 % 375.928.437
PETKM 5.66 0,12 % 333.346.145
KRDMD 7.05 0,23 % 275.036.986
KOZAL 132.8 2,20 % 218.476.113
EREGL 15.47 0,37 % 159.141.495
SISE 7.74 0,02 % 156.762.256
EKGYO 2.46 0,04 % 143.827.015
GARAN 9.31 0,11 % 139.224.955
GOZDE 7.93 0,72 % 128.001.823
SASA 39.9 1,18 % 126.228.625
YKBNK 2.78 0,03 % 106.866.486
INDES 26.74 1,54 % 94.695.949
PGSUS 90.7 -1,40 % 94.353.561
KARSN 4.66 -0,04 % 77.652.154
TUPRS 108.1 0,50 % 71.946.851
CLEBI 213.7 17,60 % 63.179.555
DYOBY 15.63 -0,34 % 61.504.384
ODAS 3.92 0,05 % 59.480.303
FROTO 194.2 1,40 % 49.603.435
TCELL 16.24 0,14 % 47.529.764
ZOREN 2.77 0,05 % 46.838.583
ISFIN 3.96 0,08 % 45.816.967
KOZAA 17.04 0,27 % 43.604.315
GUBRF 81.4 1,20 % 43.127.879
ASELS 17.29 0,11 % 43.112.001
SKBNK 1.39 0,01 % 42.065.519
IPEKE 14.11 0,40 % 41.010.474
OTKAR 390.3 10,40 % 39.095.169
GSRAY 4.23 -0,04 % 38.943.495
DOHOL 3.28 0,05 % 38.766.800