GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ

13 Ocak 2021 Borsada işlem gören şirketlerden gündeme yansıyan çok önemli haber başlıkları

GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ

13.01.2021 08:55 0 Yazdır

Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Şirket portföyünde yer alan gayrimenkuller için 2020 yılında yapılan kira sözleşmeleri tutarı KDV hariç yaklaşık 27mn TL'dir.

Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Pozitif): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, 08.03.2020 tarih ve 31062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, Manisa, Alaşehir'de işletmekte olduğu 45 MWe kurulu güce sahip Alaşehir I Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere "Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES)" kurmayı planlamaktadır. Bu bağlamda mevcut elektrik üretim lisansının 48,5880 MWm / 45 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.

Tav Havalimanları (TAVHL, Nötr): TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener Afrika ve Balkanlar'da takip ettikleri projeler olduğunu, stratejik ve finansal hedeflerle örtüşmesi halinde bunları portföye ekleyebileceklerini söyledi. 

Orge Enerji (ORGE): Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi'nde, İşveren Gülermak-YSE Adi Ortaklığı ile, Sinyalizasyon Sistemi Lokal Kapsam İşleri'ne yönelik 600bin EUR+KDV tutarında ilave sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin Ağustos 2021'de bitirilmesi planlanmaktadır.

Papilon Savunma-Güvenlik (PAPIL): Şirket halka arz dokümanlarında da belirtildiği üzere "Yurt Dışı İştirak Edinimi, Şube Açılması veya İş Ortaklıkları Vasıtasıyla Büyüme" hedefi doğrultusunda Birleşik Krallık'ta bağlı ortaklık kurulması çalışmaları kapsamında PAPIL10 Technologies Ltd, %100 Papilon AŞ ortaklığında 1GBP başlangıç sermayesi ile 12.01.2020 tarihinde Londra, İngiltere'de kurularak tescil edilmiştir.

Ulusoy Un (ULUUN): Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan İthal Yemlik Mısır ihalesine Şirket'in 12.01.2021 tarihinde vermiş olduğu teklif kapsamında Ulusoy Un uhdesinde kalan miktar 15.02.2021 tarihine kadar teslim edilecektir.

Verusa Holding (VERUS): Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsat sahalarından Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasına ilişkin olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Orman İzini" verildiğine ilişkin bildirim bugün şirkete gönderilmiştir.

° ADESE, ITTFH - Pınarbaşı Mah.Atatürk Bulvarı N67/B Mut/Mersin adresindeki " PINARBAŞI" şubesi ile Karşıyaka Mah. Mustafa Kemal Bulvarı N38/A-B Mut/Mersin adresindeki " MUT" şubesinin demirbaşlarının İsmailoğlu Pazarlama İnş.Turz.San. ve Ticaret Ltd.Şti 'ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazaların kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazaların devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.
° ALGYO - Şirket portföyünde yer alan gayrimenkuller için 2020 yılında yapılan kira sözleşmeleri tutarı KDV hariç yaklaşık 27 mio TL dir.
° ATAGY - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40.maddesinin 3. Fıkrasının ç bendi uyarınca; 01 Ocak - 31 Aralık 2020 Döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında; 01 Ocak - 31 Aralık 2020 döneminde yeni düzenlenen kira sözleşmesi ile alış ve satış işlemi bulunmamakta olup, Kayseri/Talas Projesinde Tab Gıda San. Tic. A.Ş.'nin kiracısı olduğu 1 adet bağımsız bölüm faaliyete başlanmadan kira sözleşmesi feshedilmiştir.
° BORSA İSTANBUL A.Ş. AKFGY - Akfen GMYO'nun paya dönüştürülebilir tahvillerinin paya dönüştürülmesi kapsamında çıkarılmış sermayesinin 184.000.000TL'den 243.066.196 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 13.01.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 243.066.196, fiili dolaşımdaki pay oranı %16 olarak dikkate alınacaktır.
° DIRIT - ISPARTA SULEYMAN DEMIREL ORGANIZE SANAYI MUDURLUGU Tarafindan sirket arac ve tasınmazlarına ve fabrika binasının bulundugu arazi uzerine haciz konulmustur.
° ENKAI - Yönetim Kurulu, Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin KAP'ta yayınlanan şekilde değiştirilmesi ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar vermiştir.
° EPLAS - VODAFONE A.Ş ile Tarımsal Tahmin ve erken uyarı sistemi modeliİ kapsamında stratejik işbirliği sözleşmesiİ imzalanmıştır. Bu sözleşme ile digital tarım uygulamalarında VODAFONE ile birlikte müşterilere yeni projelerin sunulması amaçlanmaktadır.
° KRGYO - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; 2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satım işlemlerin toplam 19.463.020.-TL + KDV, kiralama işlemlerin toplamı 3.393.696.-TL + KDV olarak gerçekleşmiştir.
° MERKO - 27.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulan "Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kulanım Yerine İlişkin Rapor" da belirtilen GOGLIO SPA' ya olan toplam 214.520,6 EURO borcun tamamı kapatılmıştır.
° MERKO - 27.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulan "Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kulanım Yerine İlişkin Rapor" da belirtilen İNGOMAR PACKING COMPANY LLC.' ya olan toplam 596.533,72 USD borç bakiyesinin varılan mutabakat neticesinde 300.000 USD'lik kısmı 12.01.2021 tarihi itibariyle ödenmiştir. Kalan 296.533,72 USD'lik kısmı ise vade farkı ve/veya herhangi bir fark olmaksızın 3 ay sonra ödenecektir.
° MIPAZ - Şirketin finansal tablolarında "yatırım amaçlı gayrimenkuller" altında takip edilen ve finansal tablo dipnotlarında dönemler itibariyle detaylı açıklamalara konu edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü'nde kain 1154 sayılı Parsel'in üzerinde bulunan enerji nakil hatları ve plon yerleri için Teiaş Genel Müdürlüğü'ne kamulaştırmasız el atma nedeniyle açmış olduğu tazminat davası'nın 12.01.2021 tarihli duruşmasında dava konu taşınmazın bulunduğu mahalde bilirkişi keşif icrasına ve bu nedenle duruşma gününün 04.05.2021 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.
° ODAS - Şirketin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2021/02 sayılı bülteninde onayı duyurulan İhraç Belgesi KAP'ta yer almaktadır.
° ORGE - Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi'nde, İşveren Gülermak-YSE Adi Ortaklığı ile, Sinyalizasyon Sistemi Lokal Kapsam İşleri'ne yönelik 600.030,22 EUR+KDV tutarında ilave sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin Ağustos 2021'de bitirilmesi planlanmaktadır.Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
° OZBAL - Şirket Özbal Çelik Boru San. Tic.ve Taah. A.Ş. ile ÖzÇelik-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan 01.06.2020-31.05.2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 12.01.2021 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.
° PAPIL - Şirket'in halka arz dokümanlarında da belirtildiği üzere "Yurt Dışı İştirak Edinimi, Şube Açılması veya İş Ortaklıkları Vasıtasıyla Büyüme" hedefi doğrultusunda Birleşik Krallık'ta bağlı ortaklık kurulması çalışmaları kapsamında;PAPIL10 Technologies Ltd, %100 Papilon AŞ ortaklığında 1GBP başlangıç sermayesi ile 12.01.2020 tarihinde Londra, İngiltere'de kurularak tescil edilmiştir.
° RAYSG - Şirketin 2020 yılı Ocak-Aralık aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 1.699.439.187 .-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 37,26 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında üretim rakamlarıKAP'ta yer alan dosyada bulunmaktadır.
° SERVE - Şirkete ilişkin stratejik planlar ve gıda sektöründeki hedefleri doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketin İştiraki olan Kuvva Gıda A.Ş ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme işlemlerinin başlatılmasına,Şirket ünvanı olan Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi'nin Yeni ünvanı KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesi konusunda ilgili kurumlardan izin alındıktan sonra yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
° SEYKM - 30.12.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda belirttiği üzere, şirket Seferihisar Belediye Başkanlığı'nın İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık mahallesi, 1296/1 ve 1297/1 parsellere ilişkin taşınmaz satış ihalesine katılmış ve her iki ihalede de en yüksek teklif diğer katılımcılar tarafından verildiği duyrulmuştu. İhale şirket uhdesinde kalmadığı kesinleşmiş olup, ihale için verilen geçici teminat iade alınmıştır
° SNGYO - 15.10.2020 tarihli açıklamada duyurulduğu üzere, Şirket ekspertiz değeri 17.564.850 TL olan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 801 ada, 1 parselde kayıtlı 7.806,60 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı gayrimenkulü 17.955.180 TL değerle Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'ne ayni sermaye olarak devretmiş ve Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin %97,29 oranında hissedarı olmuştu. Şirket işbu payların tamamını Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin diğer hissedarı olan Ahmet Yıldız'a 18.000.000 TL bedelle satmıştır. Satış bedeli 11.01.2021 tarihli TCMB Efektif Euro alış kuruna tahvil edildiğinde 2.002.113,34 EUR'ya tekabül etmektedir. Ahmet Yıldız satış bedelini 2 yıl sonra (18.000.000 TL'den az olmamak kaydı ile) 2.002.113,34 EUR'nun ödeme günündeki TCMB Efektif Euro alış kuru karşılığı TL cinsinden defaten ödeyecektir.
° TSPOR - Şirketin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 236.390.631 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %111,51430 oranında olmak üzere 263.609.369 TL artışla 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 28.12.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 11.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.043.337,464 TL olup, kalan paylar, 13-14 Ocak 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
° TSPOR - Profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir.
° ULUUN - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan İthal Yemlik Mısır ihalesine 12.01.2021 tarihinde vermiş olduğu teklif kapsamında firma uhdesinde kalan miktar 15.02.2021 tarihine kadar teslim edilecektir.
° VERUS - Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsat sahalarından Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasına ilişkin olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Orman İzini" verildiğine ilişkin bildirim 12.01.2021 tarihinde şirkete gönderilmiştir.
° ZOREN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, 08.03.2020 tarih ve 31062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, Manisa, Alaşehir'de işletmekte olduğu 45 MWe kurulu güce sahip Alaşehir I Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere "Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES)" kurmayı planlamaktadır. Bu bağlamda mevcut elektrik üretim lisansının 48,5880 MWm / 45 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
° COSMO - HAKAN ERTAÇ. 11. 01.2021 tarihinde Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi payları ile ilgili olarak 11,00 Fiyattan 1.503 Adet Satım işlemleri gerçekleşmiştir. Bu işlemlerle birlikte payları 11.01.2021 tarihi itibari ile %16,65 sınırına ulaşmıştır.
° COSMO - HAKAN ERTAÇ. 12. 01.2021 tarihinde Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi payları ile ilgili olarak 9,51 Fiyattan 1.503 Adet Alım işlemleri gerçekleşmiştir. Bu işlemlerle birlikte payları 12.01.2021 tarihi itibari ile %16,67 sınırına ulaşmıştır.
° KUTPO - ABDULLAH TAŞKIN. 11.01.2021 tarihinde Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 59.60 TL -60.30 TL fiyat aralığından 43.339 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 11.01.2021 tarihi itibariyle %8.608 sınırına ulaşmıştır.
° PSDTC - MİNEREKS DİS TİC A.S. 12/01/2021 - 12/01/2021 tarihinde PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,50 - 26,52 TL fiyat aralığından 32.500 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 12/01/2021 tarihi itibariyle %16,51 sınırna ulaşmıştır.
PSDTC ROTEKS TEKSTİL İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. 12/01/2021 - 12/01/2021 tarihinde PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,34 - 27,78 TL fiyat aralığından 37.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu
işlemle birlikte payları 12/01/2021 tarihi itibariyle %15 sınırına ulaşmıştır.
° SEYKM, IDEAS - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.12.2020 tarihinde onaylanan ve 25.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında 12.01.2021 tarihinde İdealist Danışmanlık A.Ş paylarından 4.000 adet 13,25 TL - 13,28 TL fiyat aralığında satılmıştır. Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş.' deki payları 12.01.2021 itibarıyla %2,72 sınırına ulaşmıştır.


SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
° AKFGY - Akfen GMYO'nun paya dönüştürülebilir tahvillerinin paya dönüştürülmesi kapsamında çıkarılmış sermayesinin 184.000.000TL'den 243.066.196 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 13.01.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 243.066.196, fiili dolaşımdaki pay oranı %16 olarak dikkate alınacaktır.
° BOSSA - Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.01.2021 tarih ve 973 no'lu kararı ile Ana Sözleşmenin 10. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 135.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunarak gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
° DGKLB, HDFGS - 13.01.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır. Pay Adı: DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA, Pay Kodu: DGKLB, Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%): 30,07778, Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL): 1,00, Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği: Kaydi Pay ; Pay Adı: HEDEF GİRİŞİM, Pay Kodu: HDFGS, Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%): 200,00000 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL): 1,00, Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği: Kaydi Pay
° ENKAI - Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı, Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 6.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 10.000.000.000, Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni): 31.12.2025
° OYAKC - Şirketin Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. , Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini devralarak birleşmesi nedeniyle ödenmiş sermayesi 1.159.793.441 TL'ye ulaşmış olup kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olarak devam etmektedir.Şirket Yönetim Kurulu toplantısında, Birleşme nedeniyle aşılan kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL olarak belirlenebilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin "Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek uygun görüş ve izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, alınan görüş ve izinler çerçevesinde diğer resmi merciler nezdinde yapılacak tüm işlemler için şirket yönetiminin yetkili kılınmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ilgili işlemlerin pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.


A1 Capital / Ziraat Yatırım 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Hisse Son Değişim
KERVN 1.65 10,00 %
COSMO 13.75 10,00 %
OZRDN 9.68 10,00 %
IZTAR 22.66 10,00 %
PSDTC 41.14 10,00 %
YONGA 39.6 10,00 %
MERIT 144.1 10,00 %
UFUK 18.15 10,00 %
INTEM 60.5 10,00 %
PKENT 1302.9 10,00 %
BRISA 25.96 10,00 %
TMPOL 14.97 9,99 %
SNKRN 32.36 9,99 %
SEKUR 18.39 9,99 %
BEYAZ 12.77 9,99 %
EGPRO 44.52 9,98 %
INVEO 94.2 9,98 %
GSDDE 5.84 9,98 %
ALKIM 18.86 9,97 %
ACSEL 22.5 9,97 %
KLNMA 32.66 9,97 %
YESIL 222.8 9,97 %
TACTR 15.89 9,97 %
ALKA 16.76 9,97 %
METUR 27.82 9,96 %
HATEK 19.33 9,95 %
DGATE 18.9 9,95 %
OSMEN 36.24 9,95 %
PARSN 27.84 9,95 %
NETAS 31.84 9,94 %

Hisse Son Değişim
MAALT 172.8 -10,00 %
TKURU 297 -10,00 %
KSTUR 200 -9,99 %
EMNIS 46.36 -9,98 %
SILVR 8.48 -9,98 %
ARTI 9.4 -9,96 %
CMBTN 459.1 -9,96 %
MERKO 7.63 -9,92 %
BURVA 54.1 -9,91 %
BRKO 1.1 -9,84 %
CMENT 54.5 -9,77 %
UMPAS 2.6 -9,72 %
JANTS 506 -8,83 %
FENER 41.28 -7,90 %
ORMA 20.28 -7,73 %
BURCE 25.48 -7,28 %
FMIZP 176.6 -7,25 %
ALCAR 483 -6,38 %
ROYAL 3.45 -6,25 %
FORMT 4.86 -6,00 %
AYCES 68.75 -5,82 %
ISBIR 3889.7 -5,82 %
BASCM 17 -5,56 %
EGGUB 228.9 -5,41 %
EUYO 4.84 -5,28 %
ATSYH 9 -5,26 %
PAMEL 21 -4,63 %
DOBUR 22.28 -4,05 %
DENGE 6.49 -3,99 %
RODRG 15.35 -3,76 %

Hisse Son Fiyat Değişim Hacim
SISE 7.94 0,14 % 3.007.479.655
DOHOL 3.84 0,25 % 1.916.880.651
THYAO 13.43 0,20 % 1.881.999.871
EKGYO 2.45 -0,05 % 1.811.210.449
KRDMD 7.1 -0,17 % 1.699.978.657
GARAN 10.13 0,00 % 1.217.473.884
KOZAL 115.2 -3,00 % 1.130.525.300
GUBRF 71.9 4,80 % 1.006.705.595
KARSN 4.12 0,37 % 951.400.390
PETKM 5.14 0,00 % 903.191.411
TCELL 16.94 0,17 % 809.763.505
EREGL 15.67 -0,28 % 796.350.754
TKFEN 18.71 0,41 % 644.733.628
PGSUS 80 3,05 % 531.756.414
AKBNK 7.01 0,01 % 525.287.939
ASELS 18.41 -0,02 % 525.269.210
YKBNK 3.23 0,02 % 502.692.774
TMSN 18.11 0,38 % 491.521.655
FENER 41.28 -3,54 % 485.543.335
ARCLK 35.04 1,20 % 479.966.294
TUPRS 108.4 0,30 % 477.278.860
SASA 25.14 0,82 % 465.568.520
TAVHL 24.5 1,10 % 454.824.335
MGROS 46.7 2,70 % 438.418.234
FROTO 168.2 1,80 % 429.616.063
OTKAR 394.3 -9,30 % 429.054.733
VAKBN 4.79 0,05 % 419.164.965
ALKIM 18.86 1,71 % 417.852.620
GEREL 7.1 0,64 % 387.620.636
ODAS 3.82 0,00 % 376.397.520