GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ 30/12/2021

Güne başlarken, şirketlerin sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...

GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ 30/12/2021

30.12.2021 08:59 0 Yazdır

#ADESE - Şirketin finansal kuruluşlara olan vefa hakkı kredi borçlarının tamamının nakden ödenerek kapatılması sonrasında ilgili kredilere konu taşınmazların şirkete devri sürecinde, 4 bankadan toplamda 85 bağımsız bölümünün tapularının şirkete devrinin tamamlandığı açıklandı.

#ARCLK #AYGAZ #BFREN #KARSN #FROTO #TOASO #TTRAK - Şirketin bağlı olduğu MESS İşveren Sendikası ile şirket işçileri için yetkili Birleşik Metal - İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, Türk Metal Sendikası tarafından üzere Grev Kararı alındığı açıklandı.

#ALKIM - İzmir Kemalpaşa’daki 8.184 m 2 ‘lik arsanın 28,2 milyon TL’ye satıldığı ve satış sonucunda 18,1 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.

#ARDYZ - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 80 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

#DESA - Şirket ile Musallam Brothers Co. arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da mağaza açılmasını içeren bir Franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#DOHOL -o 3 yatırımcı tarafından şirket bünyesinde gerçekleşen birleşme işlemi sonucunda, tasfiyesiz bozulma etmek üzere sona eren Doğan Yayın Holding’in 2014 yılında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Birleşme Kararı'nın iptali talebi ile açılan davanın şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.
o Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Değer Merkezi Hizmetler’in sermayesinin 20 milyon TL’den 41 milyon TL’ye yükseltilmesine, şirketin yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 21 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildiği açıklandı.

#EGEPO - Ahmet Nasır’ın Genel Müdür olarak atandığı açıklandı.

#GENTS - Şirket bağlı ortaklığı GBS Gentaş Bolu’nun %22,86 oranında iştirakinin bulunduğu 5K Yüzey Teknolojileri’nin paylarının tamamını Burhan Kahraman’a 3,5 milyon TL bedelle devredildiği açıklandı.

#GEREL - Sermaye artırımından elde edilecek fonun özkaynak güçlendirilmesinde, yatırım & projelerde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

#GESAN -o Şirketin Dicle Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Muhtelif Güçte Transformatör (1000-1250-1600 kVA) Alımı İşi için verdiği 2,9 milyon dolarlık teklifin en avantajlı teklif olduğu açıklandı.
o Şirketin Mut Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen Mut OSB Alçak Gerilim (Ag) - Orta Gerilim (Og) Elektrik Şebekesi Yapımı İşi ihalesine verdiği 5,8 milyon TL’lik teklifin en avantajlı teklif olduğu açıklandı.
o Şirketin Dicle Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Beton Köşk Ve Hücre Alımı (Şanlıurfa, Siirt) İşi ihalesine verdiği 4,2 milyon dolar teklifin en avantajlı teklif olduğu açıklandı.
o Şirketin Dicle Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Modüler Hücre Alımı İşi ihalesine verdiği 3,3 milyon dolar teklifin en avantajlı teklif olduğu açıklandı.

#HLGYO - Kocaeli Çayırova’daki Halk Ofis Şekerpınar binasının satışına yönelik pazarlama çalışmaları için, Aremas Gayrimenkul’den hizmet alınmasına yönelik sözleşme imzalandığı açıklandı.

#INFO - 63 gün vadeli 72,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#ISGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 7 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#ISMEN - 64 gün vadeli 54,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#ISYAT - Şirket ile İş Portföy arasındaki Portföy Yönetimi Sözleşmesinin 1 yıl süreyle uzatıldığı açıklandı.

#ITTFH - Gayri faal durumdaki şirket bağlı ortaklığı Selidaş Tarım’ın tasfiye işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#KNFRT - Konfrut AG Tarım’ın kalan %50 payının 2,4 milyon TL bedelle satın alınasına ve doğrultuda Döhler Gıda ile Pay Devir Sözleşmesi imzalanması sonrasında devir işleminin tamamlandığı açıklandı.

#MNDRS - Şirketin ana ortağı Akça Holding’in uygun piyasa koşulları olmamasından dolayı pay satışından vazgeçtiği açıklandı.

#NTHOL - VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Ocak’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#ORCAY -o Şirket ile Sizbiz Çay arasında 500 tonluk çuvallı kuru çay satışı için sözleşme imzalandığı, sözleşme ile şirketin 2021 yılının son çeyreğinde satışlarına 13,0 milyon TL olumlu etki oluşacağı açıklandı.
o VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Ocak’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 28 Ocak’a kadar uzatıldı.

#PAMEL - 1 milyon TL sermayeli Sun Yenilenebilir Enerji Üretim unvanlı yeni bir şirket kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#SISE - Şirketin Cam Ev Eşyası Kırklareli Fabrika Şubesi'nin C Fırını Yenileme ve Modernizasyon Yatırımı Projesi ile ilgili ÇED süreci başladığı medyada yer aldı.

#TUCLK - Şirketin iştiraki Euraisa Internationel’in 4,8 milyon dolara satış işlemlerine başlandığı satış sonucunda 36,5 milyon TL kar beklendiği açıklandı.

#TOASO - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun "AAA (Trk)", kısa vadeli ulusal notunun "A-1+ (Trk)", not görünümlerinin ise "stabil" olarak belirlendiği açıklandı.

#THYAO -o Şirketin %100 pay sahibi olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım’ın şirket ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verildiği açıklandı.
o Şirket ile Hava - İş Sendikası arasında 2 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

#TAVHL - DHMİ tarafından gerçekleştirilen Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç&dış hatlar, genel havacılık, CIP terminallerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesine (ihale bedeli 7,25 milyar euro) şirketin ve Fraport AG tarafından oluşturulan ortak girişimle katıldığı ve ihalenin kazanılması sonrasında şirket iştiraki Fraport TAV Antalya Yatırım ile DHMİ arasında kira sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#TUKAS - Cem Zeytin’in şirketin çatısı altında birleşmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#VAKBN - Banka ile Çin Kalkınma Bankası arasında 3 yıl vadeli 3,5 milyar yuan tutarında kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

#VERUS - Şirketin %33,67 oranındaki Innoted Teknoloji’nin sermayesinde sahip olduğu 1.680.000 adet payın tamamının 1,7 milyon TL karşılığında Pavo Tasarım Üretim’e satıldığı açıklandı.

 

#VBTYZ - Arnavutluk’ta 6 milyon LEK sermayeli VBT Albania unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı. 

 

PAY ALIM / SATIM

#AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 31,98 - 34,14 TL fiyat aralığından 76.197 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,23’e yükseldi.

#BAKAB - Cem Bakioğlu tarafından 18,15 - 18,45 TL fiyat aralığından 12.357 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,03’e yükseldi.

#ENKAI - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından 14,22 - 14,39 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,44’e yükseldi.

#ESEN #NATEN - NATEN tarafından 31,18 - 32,72 TL fiyat aralığından 314.953 adet pay alınırken, NATEN’in ESEN’deki payı %65,28’ye yükseldi.

#HDFGS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 214.908 adet pay 2,59 TL fiyattan geri alındı.

#ISATR -o İş Bankası Munzam Sandık Vakfı tarafından 7,31 TL fiyattan 8.200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,26’ya yükseldi.
o Tecim Yapı tarafından 7,31 TL fiyattan 8.200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,89’a geriledi.

#ISBIR - Garanti Yatırım tarafından 8.466.362 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

#IZFAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında alınan 50.000 adet pay 6,26 - 6,38 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 3,5 milyon TL kar elde edildi.

#KUYAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.426 adet pay 4,51 - 4,81 TL fiyat aralığından geri alındı.

#NUGYO -o Şirket paylarının geri alınması kapsamında alınan 1.023.360 adet pay 5,58 - 5,67 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 3,5 milyon TL kar elde edildi.
o Nurol İnşaat tarafından 5,58 - 6,06 TL fiyat aralığından 14.101.505 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %36,00’ya geriledi.

#NTHOL -o Şirketin sermayesinin %25,68'ine karşılık gelen 144.799.536 adet payın pay başına 5,83 TL fiyatla Kerem Tibuk’a Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında satıldığı açıklanırken, satış sonrasında şirketin Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı yöntemiyle sermayesini azaltmasına gerek kalmadığı ve şirket sermayesinin 563,9 milyon TL olarak değişmeyeceği açıklandı.
o Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.480.383 adet pay 5,56 - 5,97 TL fiyat aralığından geri alındı.

#TRILC -o Leyla Battal tarafından 12,27 - 13,50 TL fiyat aralığından 2.547.300 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Yunus Emre Battal tarafından 12,24 - 13,52 TL fiyat aralığından 1.785.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

#VERTU #VERUS - VERUS tarafından 24,40 TL fiyattan 2.673.385 adet VERTU payı satılırken, VERUS’un VERTU’daki payı %57,69’a geriledi.

 

SERMAYE ARTIRIM
 

#KLNMA - Şirket sermayesinin 1,6 milyar TL’den %6,25 oranında bedelli, %18,75 oranında bedelsiz olarak 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 4.143 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

#KLGYO - Şirket sermayesinin 620 milyon TL’den %125 oranında bedelli olarak 775 milyon TL nakden artışla 1,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Hisse Son Değişim
KRTEK 10.78 10,00 %
RODRG 19.36 10,00 %
PKENT 325.8 9,99 %
KAPLM 42.78 9,97 %
SANEL 8.71 9,97 %
EDATA 21.98 9,95 %
EKIZ 7.77 9,90 %
EUHOL 4.11 9,89 %
LIDFA 4.45 9,88 %
KGYO 6.24 9,86 %
BASCM 5.35 9,86 %
SAMAT 4.47 9,83 %
DERHL 5 9,41 %
ISKUR 680000 9,38 %
INTEM 103.6 9,28 %
IDEAS 33.5 8,77 %
KRSTL 6 8,11 %
YKSLN 6.96 8,07 %
NTGAZ 7.48 7,32 %
FLAP 2.64 6,88 %
VBTYZ 22.44 6,86 %
GLBMD 6.26 6,46 %
ALARK 15.15 6,32 %
EMKEL 2.69 6,32 %
AVHOL 6.57 6,31 %
ORCAY 56.25 6,13 %
ATSYH 10.4 6,12 %
OSMEN 28.34 5,75 %
RALYH 8.54 5,69 %
KARYE 19.95 5,67 %

Hisse Son Değişim
UZERB 66 -9,96 %
AKFGY 5.84 -9,88 %
ADEL 31.24 -8,87 %
ANELE 2.24 -8,20 %
QNBFL 89 -7,58 %
KUTPO 85.05 -7,50 %
BRMEN 2.56 -6,57 %
UFUK 20.84 -6,55 %
CMENT 29.36 -6,02 %
IHLGM 0.82 -5,75 %
TETMT 481.9 -5,06 %
TSPOR 6.45 -4,59 %
KSTUR 277 -4,48 %
EMNIS 30.12 -4,32 %
KORDS 35.02 -3,90 %
NIBAS 12.22 -3,86 %
VESTL 24.84 -3,80 %
BLCYT 16.26 -3,79 %
POLTK 519.5 -3,78 %
TRGYO 4.66 -3,52 %
PETKM 8.86 -3,49 %
TUPRS 180.4 -3,43 %
CRDFA 2.61 -3,33 %
EUKYO 3.8 -3,31 %
BSOKE 2.35 -3,29 %
ISKPL 4.7 -3,29 %
DGNMO 2.07 -3,27 %
LINK 30.4 -3,25 %
DOHOL 2.99 -3,24 %
MMCAS 3 -3,23 %

Hisse Son Fiyat Değişim Hacim
THYAO 28.1 0,70 % 4.728.287.964
KRDMD 12.65 0,35 % 4.523.404.660
GARAN 11.94 -0,09 % 3.802.599.503
YKBNK 4.02 -0,09 % 3.633.479.076
PETKM 8.86 -0,32 % 2.516.205.207
AKBNK 7.84 -0,04 % 2.252.617.679
SISE 13.79 -0,43 % 1.938.434.105
HALKB 5.49 0,15 % 1.790.893.348
EREGL 28.66 -0,68 % 1.747.520.597
ISCTR 8.19 -0,16 % 1.191.622.285
VAKBN 3.94 -0,02 % 1.127.627.595
ASELS 22.54 -0,68 % 1.006.964.462
TUPRS 180.4 -6,40 % 956.737.513
EKGYO 2.4 -0,07 % 933.931.816
KOZAL 128.2 -2,50 % 905.359.977
SASA 49.1 -1,10 % 825.783.622
SAHOL 15.58 0,10 % 712.225.773
KOZAA 21.86 -0,68 % 709.908.979
GUBRF 83.35 0,65 % 612.444.734
KCHOL 32 -0,86 % 612.209.981
BIMAS 70 -0,30 % 601.215.196
TOASO 78.55 -2,10 % 599.153.075
FROTO 263.1 -7,30 % 531.869.046
DOHOL 2.99 -0,10 % 513.034.884
TKFEN 23 0,60 % 460.668.028
TSKB 1.56 -0,04 % 432.091.045
TTKOM 9.94 -0,18 % 424.427.705
TCELL 18.35 -0,51 % 390.263.123
ARCLK 52.6 -1,00 % 388.185.497
TAVHL 37.98 0,18 % 379.194.999