HAFTA BAŞLARKEN DİKKATLE OKUNMASI GEREKEN ŞİRKET HABERLERİ

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden gündeme yansıyan önemli haberlerden başlıklar ve ayrıntıları

HAFTA BAŞLARKEN DİKKATLE OKUNMASI GEREKEN ŞİRKET HABERLERİ

03.05.2021 08:19 0 Yazdır

Brisa Bridgestone (BRISA, Pozitif): Şirket'in 1Ç2021 net dönem karı 281,8mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi şirketin 222mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi. Şirket 1Ç2020'da 76,2mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri 1. çeyrekte 2020'nin aynı dönemine göre %47,1 oranında artmış ve 1.473mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış maliyetleri %35,6 oranında artan şirketin brüt karı %76,4 oranında artmış ve 496,1mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 5,6 puan artarak %33,7 olmuştur. Operasyonel giderleri %24,8 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 68,9mn TL gider ve 4,6mn TL'lik diğer kayıp kaydetmiştir. Bunlara bağlı olarak, esas faaliyet karı 2020'nin aynı dönemine göre %160,7 oranında artarak 266,2mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 7,9 puanlık artışla %18,1 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Şirketin finansman gelirleri 1Ç2021'de 12,4mn TL'yi göstermiştir. 1Ç2020'de finansmandan 27,8mn TL net gider kaydedilmişti. Vergi öncesi karı 278,7mn TL olan şirketin 3,1mn TL vergi geliri sonrası 1. çeyrek net dönem karı 281,8mn TL olmuştur.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 1Ç2021'deki net dönem karı 141,2mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 87,2mn TL kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 1Ç2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 oranında büyüme göstererek 280,1mn TL'ye yükselirken, brüt kar %18,7 oranında düşmüş ve 78,2mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %8,0 oranında artarak 55,1mn TL'ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden kur farkı geliri kaynaklı 88,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı geçtiğimiz yıla göre %18,4 oranında artmış ve 111,8mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirler, İştiraklerden temettü geliri kaynaklı 2mn TL'den 49,8mn TL'ye yükselmiştir. 22,1mn TL vergi gideri sonrası şirketin 1. çeyrek net dönem karı 141,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ford Otosan (FROTO, Pozitif): Ford Otosan'ın 2021 yılı ilk çeyrek net dönem karı 1.819mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 1.571mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 1.486mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada finansman gideri beklentimize karşın finansman geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. Ford Otosan'ın 1Ç2020'deki net dönem karı 629,4mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %73,5 oranında artmış ve 16.254mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artışın 54 puanı yurtdışı satış gelirlerindeki %67,1'lik yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2020'nin aynı çeyreğine göre adetsel bazda %41,4 artarken, yurtdışı satışlar ise adetsel bazda %28,5 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %71 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %93 artışla 2.068mn TL'ye yükselirken, brüt kar marjı 1,3 puan artışla %12,7 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %29,1 artmış ve 508,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net 161,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı %116,8 artışla 1.721mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 2,1 puan artışla %10,6 olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri hariç FAVÖK %102,2 artışla 1.812mn TL olurken, FAVÖK marjı 1,6 puan artışla %11,1'e yükselmiştir. Finansman tarafında net 94,1mn TL gelir kaydedilmiştir. 1Ç2020'deki net finansman gideri 182,7mn TL idi. Şirket 1Ç2021'de çeyrekte 2,2mn TL'lik vergi geliri yazmıştır. 1Ç2020'de 17,6mn TL vergi geliri kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde 1Ç2021 net dönem karı 1Ç2020'ye göre %189,1 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 4,5 puanlık artışla %11,2 olarak hesaplanmaktadır.

 
Şişe Cam (SISE, Sınırlı Pozitif): Şişe Cam'ın 1Ç2021'deki ana ortaklık net dönem karı 1.348mn TL gerçekleşerek 1.150mn TL olan ortalama piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket 2020 yılının ilk çeyreğinde 442mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri 1Ç2021'de 5.686mn (Beklenti 5.776mn TL) TL gerçekleşerek yıllık %23,2 oranında artarken, mimari camlardaki yıllık artış %70,4 oranında gerçekleşmiş ve 1.640mn TL'ye çıkmıştır. Mimari camların toplam satışlar içindeki payı da 1Ç2020'deki %20,9'den 1Ç2021'de %28,8'e yükselmiştir. Otomotiv camları gelirleri %38,0 ile en yüksek ikinci gelir artışı sağlayan segment olurken, buradan 747mn TL gelir elde edilmiştir. Toplam satışlar içerisindeki pay da 1,4 puan artarak %13,1'e yükselmiştir. Cam ev eşyası ve cam ambalajdaki yıllık satış gelirindeki artış %10,2 olurken, bu segmentlerden sırasıyla 793mn TL ve 1.225mn TL gelir yazılmıştır. Toplam satışlar içerisindeki pay ise %14,0 ve %21,5 olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, kimyasallar grubundaki satış geliri artışı yıllık olarak %14 olarak gerçekleşmiştir. Bu segmentten elde edilen gelir 1.143mn TL olurken, toplam gelirler içerisindeki pay 1,7 puan azalarak %21,1'e düşmüştür. Satışın yapıldığı müşterinin konumu esas alınarak coğrafi gruplanmış satış gelirlerine bakıldığında, Türkiye ve Avrupa'nın toplam satışlar içerisindeki payı sırasıyla %40,3 ve %34,1 olmuştur. Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'ın payı ise %13,0 olmuştur. Şirket'in satış gelirlerinin %23,2 oranında arttığı ortamda maliyetler %20,3 oranında artmış ve 3.751mn TL'ye çıkmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar aynı dönemler itibarıyla %29,4 oranında yükselmiş ve 1.936mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 1,6 puan artarak 2021 yılının ilk çeyreğinde %34'e yükselmiştir. Diğer yandan, faaliyet giderleri %20,8 oranında artarak 1.057mn TL'ye çıkarken, FAVÖK %35,1 oranında artış kaydetmiş ve 1.334mn TL'ye (Beklenti 1.271mn TL) yükselmiştir. FAVÖK marjı da 2,1 puan artarak %23,5 olmuştur. Öte yandan, Şişe Cam'ın net finansman giderleri yıllık 55,5mn TL gerileyerek 149,2mn TL'ye (295,2mn TL net kambiyo karı, 444,3mn TL net faiz gideri) düşerken, yatırım faaliyetlerinden net gelir yıllık 218mn TL artarak 541mn TL'ye (vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık değerleme net karı 533mn TL) yükselmiş ve karı desteklemiştir.

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Pozitif): Tat Gıda'nın 2021 yılı ilk çeyrek net dönem karı 91,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 28,7mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirketin 1Ç2021 satış gelirleri 1Ç2020'ye göre %6,3 oranında artarak 213,7mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti %10 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar %2 oranında azalarak 60,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %33,3 artışla 35,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 5,3mn TL gelir elde eden şirketin faaliyet karı %20,2 oranında azalmış ve 30,1mn TL'ye gerilemiştir. Şirket finansman tarafında ise 4mn TL gelir kaydetmiştir. Vergi öncesi net dönem karı 35,7mn TL olan şirket, 10,3mn TL vergi gideri ve 65,8mn TL durdurulan faaliyetlere ilişkin net dönem karı sonrası 91,3mn TL net dönem karı elde etmiştir. 6 Ocak 2021 tarihinde süt ve süt ürünleri iş kolunda ait üretim tesislerinin ve ilgili diğer tüm varlık ve yükümlülüklerin satışına karar verilmiş ve devir işlemleri 14 Mart 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Süt ve süt ürünleri iş koluna ait üretim tesislerinin ve ilgili diğer tüm varlık ve yükümlülüklerin, satışına karar verilmesine istinaden, 1 Ocak - 31 Mart 2020 ve 1 Ocak - 31 Mart 2021 dönemine ilişkin kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda SEK kaynaklı gelir ve giderlerinin tamamı "durdurulan faaliyetler dönem karı/(zararı)" altında sınıflandırılmıştır.

Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Turkcell'in 2021 yılı 1. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 1.105mn TL ile 1.105mn TL'lik bizim beklentimize paralel gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi 1.081mn TL idi. 1Ç2020'de şirketin ana ortaklık net dönem karı 872,7mn TL idi. Şirketin 2021 1. çeyrek toplam hasılatı 2020 1. çeyreğe göre %17,5 artışla 7.827mn TL olmuştur. Bu büyüme temel olarak, genişleyen abone bazı, fiyat düzeltmeleri, artan veri ve dijital servis kullanımıyla desteklenen Turkcell Türkiye gelir artışından kaynaklanmaktadır. Turkcell Uluslararası gelirlerindeki güçlü büyüme ve dijital kanallar ile desteklenen cihaz satışları da Grup gelir artışını desteklemiştir. Toplam maliyetler %21,9 artarken, brüt kar %8,1 artışla 2.258mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 2,5 puan azalarak %28,8 olmuştur. 1Ç2021 operasyonel giderleri 2020'nin aynı dönemine göre %3,8 artmıştır. 1Ç2021'de diğer faaliyetlerden 698,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, 1Ç2021 faaliyet karı 1Ç2020'ye göre %9,9 artışla 2.399mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 2,1 puanlık azalışla %30,6 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Şirket'in 2021 yılı 1. çeyrek FAVÖK'ü 2020'nin aynı dönemine göre %17,7 artışla 3.306,5mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 0,1 puanlık artışla %42,2 olarak gerçekleşmiştir. 3,1mn TL'lik net yatırım faaliyetlerinden gelir, 49,5mn TL'lik TFRS 9'a ilişkin gider ile 17,7mnTL'lik özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 2.370mn TL'yi göstermiştir. Şirketin 1Ç2021 net finansman giderleri 921mn TL olmuştur. 1Ç2020'deki net finansman gideri 1.028mn TL idi. 344,1mn TL'lik vergi gideri sonrası, ana ortaklık net dönem karı 1Ç2020'ye göre %26,6 artarak 1.105mn TL olmuştur.

Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Türkiye Sigorta'nın 1Ç2021'deki net dönem karı (konsolide) yıllık %5,0 oranında artarak 335,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in genel teknik bölüm dengesi yıllık %1,8 oranında düşüş göstererek 1Ç2021'de 342mn TL'ye gerilerken, net yatırım gelirleri %50,8 oranında artarak 112,4mn TL'ye yükselmiş ve karı desteklemiştir.  

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Sınırlı Pozitif): Yapı Kredi Bankası'nın 2021 yılı birinci çeyrek net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %90 oranında artarak 1.453mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1.315mn TL hem de piyasa beklentisi olan 1.341mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, vergi giderinin beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde uygulanan PCR testinin 15 Mayıs'tan itibaren İngiltere, Çin, İsrail, Japonya, Ukrayna, Güney Kore ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden gelen yolculardan talep edilmeyeceğini duyurdu.

 

Adel Kalemcilik (ADEL, Negatif): Şirket'in 2021 yılı ilk çeyrek net dönem zararı 13,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 83bin TL net dönem zararı kaydetmişti. Şirket'in 1Ç2021'deki satış gelirleri yıllık %14,8 oranında azalarak 80,2mn TL'ye gerilerken, brüt kar aynı dönemler itibarıyla %45,5 oranında düşüş kaydetmiş ve 21,3mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise 15 puan düşüşle %26,6 olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %3,4 artışla 29,3mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 6,1mn TL gider yazan şirketin faaliyet zararı 14,1mn TL'yi göstermiştir. 1Ç2020'deki faaliyet karı 6,7mn TL idi. Şirket finansman tarafında ise 2,8mn TL gider kaydetmiştir. Vergi öncesi net dönem zararı 16,7mn TL olan şirket 3mn TL vergi geliri sonrası 13,7mn TL net dönem zararı elde etmiştir.

Alkim Kağıt (ALKA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 1Ç2021'deki net dönem karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %20,5 oranında artarak 23,5mn TL olmuştur. Şirketin satış gelirleri 1Ç2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,4 oranında büyüme göstererek 107,5mn TL'ye yükselirken, brüt kar %15,5 oranında düşmüş ve 17mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %9,0 oranında artarak 5,2mn TL'ye yükselmiştir.  Diğer faaliyetlerden 17,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı geçtiğimiz yıla göre %3,8 oranında artmış ve 29,4mn TL olmuştur. 6mn TL vergi gideri sonrası şirketin 1. çeyrek net dönem karı 23,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Anadolu Isuzu (ASUZU, Pozitif): Şirket'in 2021 yılı ilk çeyrek net dönem karı 7,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 17,7mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Şirket'in 1Ç2021'deki satış gelirleri yıllık %82,7 oranında artarak 382,3mn TL'ye yükselirken, brüt kar aynı dönemler itibarıyla %92,8 oranında artış kaydetmiş ve 81,5mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 1,1 puan artışla %21,3 olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %18,9 artışla 50,2mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 6,5mn TL gider yazan şirketin faaliyet karı %167,2 oranında artmış ve 24,8mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan Şirket'in 2021 yılı 1. çeyrek FAVÖK'ü 2020'nin aynı dönemine göre %102 artışla 39,9mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 1 puanlık artışla %10,4 olarak gerçekleşmiştir. Şirket finansman tarafında ise 16,6mn TL gider kaydetmiştir. Vergi öncesi net dönem karı 8,2mn TL olan şirket 0,6mn TL vergi gideri sonrası 7,6mn TL net dönem karı elde etmiştir.

Bosch Fren Sistemleri (BFREN, Pozitif): Şirket'in 1Ç2021'deki net dönem karı 1Ç2020'ye göre 12mn TL artarak 18,3mn TL olmuştur. Şirket'in satış gelirleri 1Ç2021'de yıllık %74,9 oranında artarak 84mn TL'ye yükselirken, brüt kar aynı dönemde 12,9mn TL artarak 20,3mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler 3,1mn TL, diğer faaliyet gelirleri 1,7mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece, esas faaliyet karı 12,6mn TL artarak 18,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında 2,8mn TL gelir kaydedilmiş ve vergi öncesi net dönem karı 21,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3,4mn TL vergi gideri sonrasında net dönem karı 18,3mn TL olmuştur.

Carrefoursa (CRFSA, Nötr): Şirket'in 2021 yılı ilk çeyrek net dönem zararı 89,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 95,1mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Şirket'in 1Ç2021'deki satış gelirleri yıllık %17,9 oranında artarak 2.088mn TL'ye yükselirken, brüt kar aynı dönemler itibarıyla %24,6 oranında artış kaydetmiş ve 585,4mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 1,5 puan artışla %28 olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %15,6 artışla 512,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 89,9mn TL gider yazan şirketin faaliyet zararı 17,1mn TL'yi göstermiştir. 1Ç2020'deki faaliyet zararı 19,5mn TL idi. Şirket finansman tarafında ise 92mn TL gider kaydetmiştir. Vergi öncesi net dönem zararı 109,4mn TL olan şirket 19,6mn TL vergi geliri sonrası 89,8mn TL net dönem zararı elde etmiştir.
 
Pınar Et ve Un (PETUN, Nötr): Şirket 1Ç2021'de net dönem karı 16,2mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde şirket 25mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri 1Ç2021'de 1Ç2020'ye göre %12,1 oranında artarak 219,9mn TL'ye yükselirken, brüt kar %0,6 oranında artarak 38,7mn TL'ye çıkmıştır. Brüt kar marjı ise 2 puan azalışla %17,6'yı göstermiştir. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %13,3 oranında artmış ve 18,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 2,7mn TL gelir kaydeden şirketin faaliyet karı ise 22,8mn TL'yi göstermiştir. Geçen yılın aynı döneminde 22mn TL faaliyet karı açıklanmıştı. Faaliyet kar marjı da 0,8 puan azalışla %10,4 olmuştur.  3,8mn TL yatırım faaliyetlerinden gelir, 7,1mn TL özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gider kaydedilirken 3,7mn TL finansman gideri oluşmuştur. 0,4mn TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem karı 16,2mn TL olmuştur.

Pınar Süt Mamulleri (PNSUT, Nötr): Şirket 1Ç2021'de net dönem karı 32,6mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde şirket 27,4mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri 1Ç2021'de 1Ç2020'ye göre %9,7 oranında artarak 556mn TL'ye yükselirken, brüt kar %11,2 oranında artarak 84,5mn TL'ye çıkmıştır. Brüt kar marjı ise 0,2 puan artışla %15,2'yi göstermiştir. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %23,1 oranında artmış ve 59,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 20,7mn TL gelir kaydeden şirketin faaliyet karı ise 45,4mn TL'yi göstermiştir. Geçen yılın aynı döneminde 34,4mn TL faaliyet karı açıklanmıştı. Faaliyet kar marjı da 1,4 puan artışla %8,2 olmuştur. 9,8mn TL yatırım faaliyetlerinden gelir, 3,2mn TL özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelir kaydedilirken 22,1mn TL finansman gideri oluşmuştur. 3,6mn TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem karı 32,6mn TL olmuştur.

 • AKSA - Ömer Dinçkök tarafından 2016 yılı Genel Kurulu’ndaki bazı kararların iptaline ilişkin açılan davada, davanın şirket lehine reddine dair Mahkeme kararına karşı davacı tarafça yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kısmen kabulü ile 2017 yılı genel kurulda gündemin 6.maddesinde alınan kararın iptaline karar verildiği, şirketin temyize gittiği açıklandı.
• AYCES - VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Mayıs’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
• BAYRK - Şirketin müşterilerinin ve tedarikçilerinin bir kısmının faaliyetlerini durdurması nedeniyle 3 - 12 Mayıs tarihleri aralığında şirketin üretim kapasitesinin %60 kapasite ile çalışılmasına karar verildiği, 3 - 12 Mayıs tarihleri aralığında çalışamayacak olan personellerin maaşlarının kısa çalışma ödeneği ile karşılanacağı açıklandı.
• EKGYO - 2 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ETILR - Edirne Keşan Franchise şubesinin kapanması ve şube işletmecisinin 1 yıl süreyle dondurulması kapsamında mutabakata varıldığı açıklandı.
• FROTO - Şirketin 2021 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
• 2021 Yılı Beklentileri 2021 Yılı Revize Beklentileri
Toplam Otomotiv Pazarı 750.000 - 800.000 900.000 - 9500.000
FROTO
Perakende Satışlar 90.000 - 100.000 95.000 - 105.000
İhracat 325.000 - 335.000 315.000 - 325.000
Toplam Satışlar 415.000 - 435.000 410.000 - 430.000
Üretim 390.000 - 410.000 390.000 - 410.000
Yatırım Harcamaları ( Maddi Duran Varlık) 450 - 500 Milyon Euro 450 - 500 Milyon Euro
• FRIGO - VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Mayıs’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST - 50 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• GLRYH - Şirket bağlı ortaklığı A1 Capital’in sermayesinin 50 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltilmesi SPK tarafından olumlu karşılandı.
• HUBVC -
o Şirket iştiraki Workiom ile yapılan Borç Sözleşmesi kapsamında Workiom’a verilen toplamda verilen 20.000 dolarlık borcun tamamının ödendiği açıklandı.
o ABD'nde kurulu, yazılım alanında faaliyet gösteren Firstbase.io, Inc. unvanlı şirkete "SAFE: Simple Agreement for Future Equity" hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi kapsamında 25.000 ABD Doları tutarında yatırım yapıldığı açıklandı.
o Şirketin %17,79 oranında iştiraki Genz Biyoteknoloji’nin Covıd-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem İle Çalışan Bir Bakım Noktası Testi Cihazının Geliştirilmesi projesinin çalışmalarının TUBİTAK nezdinde devam ettiği açıklandı.
• KAREL - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun AA-, Kısa Vadeli Ulusal Notunun A1+, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarının "BB+/Negatif" olarak belirlendiği açıklandı.
• KLKIM - Şirket paylarının halkı arzı kapsamında talepler 6 - 7 Mayıs’ta toplanacak.
• QNBFB - 91 gün vadeli 343,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• OSMEN - 90 gün vadeli 25 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PENTA - Şirket paylarının halkı arzı kapsamında talepler 6 - 7 Mayıs’ta toplanacak.
• PGSUS - Yurtdışında 1826 gün vadeli 375 milyon dolar tutarında tahvil ihraç edildi.
• RALYH - Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik’in TOKİ tarafından düzenlenen İzmir Bayraklı’daki 444 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’ne 200,0 milyon TL ile en düşük 5. teklifin verildiği açıklandı.
• RHEAG - Şirketin bağlı ortaklığı Netsafe Bilgi Teknolojileri’nin sermayesinin 7,0 milyon TL’den eş zamanlı yapılan sermaye azaltım ve artırımı ile 1,2 milyon TL olacağı açıklandı.
• SARKY - JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun "A+ (Trk) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notunun "A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Notlarının "BB+ / (Negatif Görünüm)" olarak belirlendiği açıklandı.
• VAKBN - 237,5 milyon dolar ve 691,3 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25 olarak açıklandı.
• VESBE - 2 milyar TL kayıtlı sermaye sistemine geçişin Ticaret Sicil’de tescil edildiği açıklandı.
• YKBNK - 168 gün vadeli 321,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YKGYO - Ankara-Çankaya Projesi Ticaret Merkezi A Blok'ta yer alan, 135 m²'lik kiralanabilir alanlı bağımsız bölümün, 5+1 yıl süre ile aylık 10.331 TL’ye kiraya verilmesine karar verildiği açıklandı. •
  • BIOEN - Doğanlar Yatırım Holding ve Maven Enerji tarafından 17,63 TL fiyattan 1.875.000 adet pay alındı.
• EUKYO - Ege Sigorta tarafından 3,90 - 4,06 TL fiyat aralığından 270.444 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %10,58’e geriledi.
• GWIND & DOHOL - DOHOL tarafından 4,76 - 4,80 TL fiyat aralığından 1.500.000 adet GWIND payı alınırken, DOHOL’ün GWIND’deki payı %70,69’a yükseldi.
• HDFGS & INFO - INFO tarafından 4,72 TL fiyattan 4.237 HDFGS payı alınırken, INFO’nun HDFGS’deki payı %0,67’ye yükseldi.
• SKBNK - Şekerbank T.A.Ş Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı tarafından 1,09 TL fiyattan 3.660.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,51’e yükseldi.
• ULAS - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Mehmet Ulaş tarafından 4,90 - 4,97 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,88’e geriledi. •
  • DAGI - Şirket sermayesinin 43,3 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 86,6 milyon TL nakden artışla 129,9 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 215.718 adet pay 4 - 5 Mayıs’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.
• INFO - Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %38,1 oranında bedelsiz olarak 38,1 milyon TL kar payından artışla 138,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

Ziraat Yatırım / İnfo Yatırım 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Hisse Son Değişim
NTGAZ 9.9 10,00 %
INVEO 137.5 10,00 %
DAGHL 12.98 10,00 %
QNBFL 103.5 9,99 %
CMBTN 263.2 9,99 %
JANTS 72.65 9,99 %
GSDDE 5.51 9,98 %
VAKFN 12.47 9,96 %
YAPRK 90.55 9,96 %
FENER 25.86 9,95 %
IDEAS 76.85 9,94 %
SELGD 3.65 9,94 %
CANTE 6.75 9,93 %
KUTPO 64.8 9,92 %
AYES 24.4 9,91 %
DIRIT 5.34 9,88 %
TSPOR 2.35 9,81 %
BRMEN 2.59 9,75 %
SAYAS 37 8,82 %
IZTAR 21.06 8,67 %
ERBOS 88.75 8,23 %
FLAP 2.9 8,21 %
CLEBI 282 8,05 %
DITAS 18.44 7,90 %
ATAGY 4.16 7,77 %
RALYH 3.7 7,25 %
TUREX 10.45 7,07 %
CMENT 36.48 6,92 %
AFYON 4.41 6,78 %
AKSA 16.45 6,40 %

Hisse Son Değişim
IHGZT 1.46 -9,88 %
CEOEM 9.78 -9,02 %
EPLAS 24.16 -7,29 %
TGSAS 15.36 -6,80 %
RODRG 17.8 -6,76 %
EKIZ 6.81 -6,33 %
YONGA 25.1 -5,71 %
GSRAY 3.36 -5,08 %
SERVE 17 -5,03 %
YUNSA 12.66 -4,74 %
SANFM 14.25 -4,30 %
COSMO 9.95 -4,23 %
KRDMA 7.54 -4,07 %
KRDMB 7.59 -4,05 %
DOBUR 13.99 -4,05 %
EMNIS 23.9 -4,02 %
IZMDC 2.42 -3,97 %
FRIGO 24.02 -3,92 %
MERIT 280 -3,85 %
UZERB 49 -3,73 %
MRGYO 1.55 -3,73 %
CEMAS 1.34 -3,60 %
CASA 162 -3,57 %
KONTR 71.2 -3,52 %
TURGG 139.2 -3,33 %
UTPYA 30.94 -3,31 %
BRKO 1.18 -3,28 %
DENGE 5.8 -3,17 %
GARFA 11.43 -3,14 %
ISGSY 15.89 -3,11 %

Hisse Son Fiyat Değişim Hacim
GARAN 7.96 0,28 % 1.417.522.069
EREGL 19.43 -0,56 % 1.416.985.918
THYAO 13.36 -0,03 % 744.055.888
PETKM 6.39 -0,02 % 713.425.554
KOZAL 128.5 2,60 % 669.534.445
TUPRS 101.2 2,60 % 575.389.825
KRDMD 8.16 -0,25 % 540.590.837
SISE 7.83 0,16 % 524.162.848
BJKAS 8.9 -0,21 % 498.134.705
GSRAY 3.36 -0,18 % 479.014.347
KARSN 4.57 0,21 % 466.100.045
EKGYO 1.93 0,07 % 370.329.129
JANTS 72.65 6,60 % 367.321.542
AKBNK 5.14 0,11 % 337.794.087
CANTE 6.75 0,61 % 317.420.106
YKBNK 2.13 0,02 % 301.838.357
KCHOL 19.23 0,15 % 292.398.210
KOZAA 16.1 0,77 % 280.146.445
SASA 34.66 0,84 % 260.533.706
PGSUS 84.3 -1,10 % 257.235.059
SAHOL 8.41 0,05 % 246.877.139
CEOEM 9.78 -0,97 % 237.687.459
FENER 25.86 2,34 % 236.282.199
VAKFN 12.47 1,13 % 224.080.276
GUBRF 63.75 2,50 % 222.076.160
ASELS 15.17 0,32 % 209.135.757
ISCTR 5.09 0,07 % 206.531.640
IPEKE 14.16 0,56 % 199.162.841
BIMAS 65.6 0,75 % 173.802.979
TCELL 15.66 0,46 % 169.376.373