HAFTANIN İLK GÜNÜ ÖNE ÇIKAN ŞİRKET HABERLERİ

22 Şubat 2021 Günün öne çıkan şirket haberlerinden ayrıntılar

HAFTANIN İLK GÜNÜ ÖNE ÇIKAN ŞİRKET HABERLERİ

22.02.2021 07:44 0 Yazdır

Akçansa (AKCNS, Nötr): Akçansa 4Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı yıllık %92,2 oranında artarak 41,4mn TL'ye çıkmıştır. Bizim beklentimiz Şirket'in bu çeyrekte 60mn TL kar elde etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 52mn TL idi. Faaliyet giderlerinin ve esas faaliyetlerden diğer net giderlerin beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi tahminimizdeki sapmada ana faktörler olmuştur. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2020'de 589,7mn TL gerçekleşerek yıllık %31,8 oranında artarken, yurtiçi satışlar %31,0, yurtdışı satışlar ise %38,8 oranında artarak sırasıyla 363,6mn TL ve 229mn TL'ye yükselmişlerdir. Maliyetler ise aynı dönemler itibarıyla %24,3 oranında artmış ve 482,2mn TL'ye çıkmıştır. Bunun sonucunda brüt kar %81,4 oranında artarak 4Ç2020'de 107,5mn TL'ye ulaşırken, brüt kar marjı %18,2 ile geçen yılın son çeyreğinin yaklaşık 5 puan üzerinde gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri de yıllık %26,5 oranında artış kaydetmiş ve 4Ç2020'de 33,9mn TL olmuştur. FAVÖK ise 4Ç2020'de 99,5mm TL ile (piyasanın ortalama beklentisi 107mn TL) yıllık %73,9 oranında artarken, FAVÖK marjı 4,1 puan artarak %16,9 olmuştur. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 12,7mn TL net finansman gideri yazmıştır. Şirket'in net borcu çeyreksel bazda 54,8mn TL azalarak 289mn TL'ye gerilerken, net borç / FAVÖK (yıllık) oranı 1,0x ile düşük oranda kalmaya devam etmiştir.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında Akçansa'nın 2020 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %52,9 oranında artarak 115mn TL'ye çıkmıştır.

Brisa Bridgestone (BRISA, Pozitif): Şirket'in 4Ç2020 net dönem karı 227,3mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi şirketin 173mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi. Şirket 4Ç2019'da 39,7mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri 4. çeyrekte 2019'un aynı dönemine göre %41,2 oranında artmış ve 1.410mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış maliyetleri %32,5 oranında artan şirketin brüt karı %60,4 oranında artmış ve 497,6mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 4,2 puan artarak %35,3 olmuştur. Operasyonel giderleri %19,5 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 8,1mn TL gelir ve 10,5mn TL'lik diğer kazanç kaydetmiştir. Bunlara bağlı olarak, esas faaliyet karı 2019'un aynı dönemine göre %201,6 oranında artarak 268,2mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 10,1 puanlık artışla %19 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Şirketin finansman giderleri ise yıllık 40,9mn TL artarak 4Ç2020'de 86,4mn TL'ye yükselmiştir. Vergi öncesi karı 180,2mn TL olan şirketin 47,1mn TL vergi geliri sonrası 4. çeyrek net dönem karı 227,3mn TL olmuştur.

4. çeyrek karıyla birlikte şirketin 2020 yılı net dönem karı 2019'a göre 425,9mn TL artarak 539,9mn TL'ye yükselmiştir.

Ayrıca, Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,8070 TL (net 0,68595 TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Cuma günkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %2,9 olarak hesaplanmaktadır.

Kordsa Teknik Tekstil (KORDS, Sınırlı Pozitif): Kordsa 4Ç2020'de 59,1mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket bir önceki çeyrekte 19,6mn TL, bir önceki yılın son çeyreğinde ise 71,1mn TL ana ortaklık karı kaydetmişti. Bizim beklentimiz Şirket'in bu çeyrekte 69mn TL kar elde etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 60mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2020'de 1.451mn TL (beklenti 1.335mn TL) gerçekleşerek yıllık %14,6 oranında (çeyreksel %34,5 artış) artarken, brüt kar %29,8 oranında yükselmiş ve 294,5mn TL'ye çıkmıştır. Brüt kar marjı da yıllık 2,4 puan artarak %20,3 olmuştur. FAVÖK ise 4Ç2020'de 210,1mn TL (beklenti 191mn TL) gerçekleşerek geçen yılın son çeyreğine göre %27,8 oranında artış kaydederken, FAVÖK marjı %14,5 olarak gerçekleşmiştir. 4Ç2019'da FAVÖK marjı %13,0 idi. Diğer yandan, Kordsa bu çeyrekte 41,2mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %55 oranında gerileyerek 153mn TL olmuştur.
 
Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Turkcell'in 2020 yılı 4. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 1.302mn TL ile hem 1.173mn TL'lik bizim beklentimizin hem de 1.109mn TL'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada vergi gideri beklentimize karşın vergi geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. 4Ç2019'da şirketin ana ortaklık net dönem karı 755,6mn TL idi. Şirketin 2020 4. çeyrek toplam hasılatı 2019 4. çeyreğe göre %17,8 artışla 7.872mn TL olmuştur. Bu büyüme temel olarak, artan veri ve dijital servis kullanımı ile genişleyen faturalı abone bazı etkisiyle desteklenen güçlü Turkcell Türkiye performansına ek olarak dijital kanal satışları ve kurumsal projeler ile desteklenen daha yüksek cihaz gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Toplam maliyetler %20,9 artarken, brüt kar %10,9 artışla 2.299mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 1,8 puan azalarak %29,2 olmuştur. 4Ç2020 operasyonel giderleri 2019'un aynı dönemine göre %1,5 artmıştır. 4Ç2020'de diğer faaliyetlerden 578,5mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece, 4Ç2020 faaliyet karı 4Ç2019'a göre %42,7 azalışla 1.109mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı 14,9 puanlık azalışla %14,1 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Şirket'in 2020 yılı 4. çeyrek FAVÖK'ü 2019'un aynı dönemine göre %17,8 artışla 3.243mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise değişmeyerek %41,2 olarak gerçekleşmiştir. 25,6mn TL'lik net yatırım faaliyetlerinden gider ve 79,5mn TL'lik TFRS 9'a ilişkin gider sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 999,1mn TL'yi göstermiştir. Şirketin 4Ç2020 net finansman giderleri 144,6mn TL olmuştur. 4Ç2019'daki net finansman gideri 904,8mn TL idi. 486,5mn TL'lik vergi geliri sonrası, ana ortaklık net dönem karı 4Ç2019'a göre %72,3 artarak 1.302mn TL olmuştur.

4.çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin 2020 yılı ana ortaklık net dönem karı 4.237mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 2019'da 3.246mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

Sonuçların ardından Şirket 2021 beklentilerini açıklamıştır. 2021 yılı için gelir büyümesi hedefi %14-16 (2020: %15,8) olup FAVÖK hedefi ise yaklaşık 14 milyar TL (2020: 12,3 milyar TL) düzeyindedir. Operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı beklentisi ise %20 (2020: %18,5) şeklindedir.

Arçelik (ARCLK, Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 2,2198 TL (net 1,8869 TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Cuma günkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %6,4 olarak hesaplanmaktadır.

Çemtaş Çelik (CEMTS): Şirketin daha önce açıkladığı kar payı ödemesi (brüt 0,1764706 TL, net 0,15 TL) için teklif edilen hak kullanımının başlayabileceği son tarih 05.05.2021 olarak açıklanmıştır.

Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 6,42 TL (net 5,4570 TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Cuma günkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %3,3 olarak hesaplanmaktadır.

TOFAŞ (TOASO, Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 3,00 TL (net 2,55 TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Cuma günkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %8 olarak hesaplanmaktadır.
  
Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın 4Ç2020'deki solo net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %9,9 oranında artarak 1.736mn TL olarak gerçekleşmiştir. Dördüncü çeyrek karı sonrasında 2020 yılı net dönem karı ise bir önceki yıla göre %26,5 oranında artarak 7.825mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ziraat Bankası'nın net faiz gelirleri 4Ç2020'de 6.202mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyrekte 9.886mn TL net faiz gelirleri kaydedilmişti. Net ücret ve komisyon gelirleri ise bir önceki çeyrekteki yüksek artışın ardından bu çeyrekte %4,1 oranında azalmış ve 925mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, 3.552mn TL gerileyerek 702mn TL'ye düşen ticari zarar karı desteklerken, operasyonel giderlerin %12,8 oranında azalarak 2.624mn TL'ye düşmesi karı destekleyen bir diğer kalem olmuştur. Ayrıca, diğer gelirlerin de 2.315mn TL artarak 2.961mn TL'ye çıkamsı karı desteklemiştir. Öte taraftan, toplam karşılıklar çeyreksel bazda %86 oranında artarak 4.151mn TL'ye çıkmış ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Ziraat Bankası'nın 4Ç2020'deki takipteki krediler oranı %2,3, kredi mevduat oranı %95,4 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye yeterlilik oranı ise %18,22'dir.

Dardanel (DARDL): Borsa İstanbul tarafından, Yakın İzleme Pazarında işlem gören şirket paylarının, 23.02.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildiği bildirilmiştir. Kotasyon Yönergesinin 36.maddesine göre ''Yakın İzleme Pazarında işlem gören paylar, tüm kotasyon şartlarını sağlasalar dahi ilk etapta Alt Pazara alınabilirler;  Ana Pazar ve Yıldız Pazara alınmazlar.'' Bu düzenleme uyarınca şirket paylarının Alt Pazarda işlem görmesi kararı alınmıştır.  Borsa İstanbul Yönetimince en son 01.01.2021 tarihinden itibaren ondan önce de 01.10.2020 tarihinden itibaren işlem gören payların işlem görecekleri pazarlar, Kotasyon Şartları değerlendirilerek yeniden belirlenmişti. Şirket yönetimi, bu bilgi ışığında, Borsa İstanbul tarafından, Şirket paylarının 01.04.2021 ya da ilk karar tarihinde şartlarını taşıdığı Yıldız Pazar'a alınacağını düşünmektedir.

Fade Gıda (FADE): Şirket'in 4Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı 13,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2019'un son çeyreğinde 1,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı elde etmişti. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2020'de 17,6mn TL olmuş ve yıllık %19,8 oranında artış kaydetmiştir. Maliyetlerdeki görece yüksek artış sebebiyle şirketin brüt karı %4,6 azalışla 5,4mn TL olmuştur. 1,3mn TL'lik operasyonel giderler ve 0,6mn TL'lik diğer faaliyet giderleri neticesinde şirket 3,6mn TL'lik faaliyet karı elde etmiştir. (4Ç2019 faaliyet karı 4,7mn TL) 2020 son çeyreğin kar artışının ana sebebi olan yatırım faaliyetlerinden gelirler 13mn TL olmuştur. (4Ç2019 yatırım faaliyetlerinden giderler 4,3mn TL) 0,5mn TL'lik finansman gideri ile 2,2mn TL'lik vergi gideri sonrası net dönem karı 13,8mn TL'yi göstermiştir.

Son çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2020 yılı ana ortaklık net dönem karı 2019'a göre %57,3 oranında azalarak 14,7mn TL'ye gerilemiştir.

Federal-Mogul İzmit Piston (FMIZP): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 2,1086647 TL (net 1,7923649 TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen hak kullanım tarihi 26.03.2021'dir. Cuma günkü kapanışa göre temettü verimi %1,1 olarak hesaplanmaktadır.

Ulusoy Un (ULUUN): Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine Şirket'in 17.02.2021 tarihinde vermiş olduğu teklif kapsamında firma uhdesinde kalan miktar 10.04.2021 tarihine kadar teslim edilecektir. İhale bedeli 4,9mn USD değerindedir.

° ARZUM - Tech Brands Turkey araştırmasında şirketin 'Küçük Ev Aletleri' kategorisinde en teknolojik marka seçildiği medyada yer aldı.
° BNTAS - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 24,2 milyon TL fonun 6 milyon TL'sinin Ofset Tesislerinin kapasitesinin artırılmasında, 5 milyon TL'sinin kesim hattı kurulmasında, 4 milyon TL'sinin kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınması ve gerekli alt yapının kurulmasında, 3 milyon TL'sinin üretim yeri çeşitlendirme amacıyla gerekli hazırlık ve altyapı kurulmasında, 3 milyon TL'sinin bina inşaatta, 2 milyon TL'sinin teneke levha ebatlandırma makasında, 1 milyon TL'sinin ise enerji ve altyapı giderlerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
° DARDL -
o YİP'te işlem gören şirket payları yarından itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
o Şirket kayıtlı sermaye tavanının 85 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarılması kararının iptal edildiği, kayıtlı sermaye tavanının 595 milyon TL'ye yükseltilmesi işlemi için gerekli izinlerin alınmasına ve işlemler için çalışmalara başlanmasına karar verildiği açıklandı.
° GEDIK - 120 gün vadeli 60 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
° INFO - Sermaye artırımından elde edilen 48,4 milyon TL fonun müşterilerin kredili menkul kıymet işlemleri için kullandırılan kredilerin finanse edilmesinde kullanıldığı açıklandı.
° KOZAL - Şirket tarafından toplam maden rezervinin 2020 sonunda 2,1 milyon ons ,toplam maden kaynağının 2020 sonunda 3,1 milyon ons , yıl sonu potansiyel maden kaynağının 5,3 milyon ons seviyesinde olduğu açıklandı.
° MNDRS - Şirket bağlı ortaklıkları Akça Enerji Üretim ve Tan Elektrik Üretim'in MNDRS bünyesinde devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında yapılan başvuru EPDK tarafından onaylandı.
° NTHOL & MERIT - KKTC'de sokağa çıkma yasağının 27 Şubat'a kadar uzatılması nedeniyle, şirketlerin casino ve otellerinin 27 Şubat'a kadar kapalı kalacağı açıklandı.
° OSMEN - 91 gün vadeli 25 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
° SEKFK -
o 76 gün vadeli 75 milyon TL tutarında bono ihracı için bugün ve yarın talep toplanacak.
o EGC Enerji tarafından şirket aleyhine açılan şikayet davasında şikayetin kabulüne karar verilmesi kapsamında, şirketin karara karşı yapmış olduğu istinaf başvurusunun reddedildiği Dairesi açıklanırken, karar aleyhine temyiz yoluna başvurulacağı açıklandı.
° TCELL - Şirketin 2021 yılında %14 - 16 gelir büyümesi, yaklaşık 14 mlyar TL FAVÖK gerçekleştirmeyi hedeflediği açıklandı.
° TRILC - Şirket paylarının halka arzı kapsamında 10,00 TL fiyatla ve talep toplama yöntemiyle Perşembe ve Cuma günü talep toplanacak.
° TSGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'den 800 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
° ULUUN - WFP tarafından açılan Buğday Unu ihalesine verilen 4,9 milyon dolar teklif kapsamında ihale sonucunda şirket uhdesinde kalan miktarın 10 Nisan'a kadar teslime edileceği açıklandı.
° VAKBN - 299 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
° VESTL - 383 gün vadeli 400 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
° YGYO - Şirketin İstanbul Zeyrinburnu'ndaki %50 pay sahibi olduğu 37.050 m 2 'lik Yeşil Plaza binasının 179,7 milyon TL'ye Körfez Enerji'ye satılmasına karar verildiği açıklandı.
° YKBNK - 175 gün vadeli 140 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
° ZOREN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL'den 6 milyar TL'ye yükseltilmesi Genel Kurul'da da onaylandı. °
  ° DOHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3,41 TL fiyattan 510.000 adet pay geri alınırken, bugüne kadar 14.342.538 adet pay geri alındı.
° ISGSY - İş Faktoring tarafından 26,00 - 28,20 TL fiyat aralığından 69.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
° MEGAP - Eda Özhan tarafından 9,97 - 10,07 TL fiyat aralığından 574.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %45,11'e geriledi.
° SEKFK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 300.000 adet pay 10,82 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 2,8 milyon TL kar elde edildi.
° VESBE & VESTL - VESTL tarafından 48,30 TL fiyattan 5.000.000 adet VESBE satılırken, VESTL'in VESBE'deki payı %87,27'ye geriledi. °
  ° ATSYH - Şirket sermayesinin 8 milyon TL'den %200 oranında bedelli olarak 16 milyon TL nakden artışla 24 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
° DIRIT - Şirket sermayesinin 10,6 milyon TL'den %42,25 oranında tahsisli olarak 4,5 milyon TL artışla 15,1 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylanması sonrasında, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen 6,58 TL fiyatla 379.939 adet pay Canser Yalçınar'a, 227.963 adet pay Savaş Kollik'e ve 75.988 adet pay Sibel Aslan'a Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için Borsa'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
° RYSAS - Şirket sermayesinin 119,4 milyon TL'den %109,47 oranında bedelli olarak 130,6 milyon TL nakden artışla 250 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı. 

İnfo Yatırım / Ziraat Yatırım 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Hisse Son Değişim
ISBIR 6655 10,00 %
BOSSA 24.42 10,00 %
KSTUR 387.4 9,99 %
GOZDE 7.93 9,99 %
CLEBI 216 9,98 %
MERIT 356.9 9,98 %
IDEAS 46.74 9,98 %
AYES 13.77 9,98 %
KENT 394.7 9,97 %
KONTR 98.85 9,96 %
VAKFN 21.42 9,96 %
PAMEL 29.14 9,96 %
KRVGD 16.9 9,95 %
EUKYO 4 9,89 %
ALARK 12.15 9,07 %
DERIM 12.44 8,46 %
LUKSK 49.2 8,04 %
YUNSA 19.27 8,02 %
ARZUM 25.5 7,32 %
DESA 12.93 7,13 %
DAGHL 16.14 6,68 %
AKSA 16.83 6,45 %
SEKFK 13.79 6,24 %
INDES 26.76 6,19 %
TMSN 19.51 6,03 %
AVOD 8.04 5,93 %
GRNYO 3.47 5,79 %
IZFAS 7 5,74 %
DOKTA 34.18 5,62 %
MAALT 296.4 5,59 %

Hisse Son Değişim
CASA 183.2 -9,98 %
SEYKM 34.46 -9,98 %
EPLAS 44.36 -9,98 %
LINK 54 -8,47 %
INTEM 50.4 -6,67 %
AVGYO 3.59 -4,27 %
SODSN 39.5 -4,22 %
AYEN 8.55 -4,04 %
ECZYT 55.2 -4,00 %
VAKKO 8.16 -3,43 %
SANFM 18.3 -3,28 %
MARTI 2.74 -2,84 %
UFUK 26.2 -2,75 %
DYOBY 15.54 -2,69 %
INVEO 140 -2,51 %
FRIGO 28.96 -2,49 %
OZRDN 11.8 -2,48 %
ALCTL 36.5 -2,20 %
YESIL 160.4 -2,20 %
MMCAS 6.7 -2,19 %
ATAGY 5.49 -2,14 %
FROTO 188.5 -2,13 %
NIBAS 24.96 -2,12 %
MZHLD 47 -2,12 %
RODRG 19.6 -2,00 %
DOGUB 5.43 -1,99 %
IZTAR 22.8 -1,98 %
BRMEN 2.59 -1,89 %
SKTAS 5.29 -1,67 %
PKENT 1769.9 -1,67 %

Hisse Son Fiyat Değişim Hacim
THYAO 14.93 0,12 % 1.906.785.543
KRDMD 7.16 0,33 % 1.401.566.701
GARAN 9.38 0,18 % 972.712.482
SISE 7.75 0,02 % 909.964.034
EREGL 15.71 0,62 % 859.529.143
PETKM 5.61 0,08 % 847.943.932
KARSN 4.8 0,10 % 556.339.780
KOZAL 131.9 1,30 % 516.743.345
PGSUS 91.45 -0,70 % 433.637.103
EKGYO 2.45 0,03 % 361.590.849
DOHOL 3.33 0,10 % 325.951.843
ASELS 17.35 0,16 % 311.067.908
YKBNK 2.8 0,05 % 300.692.406
ODAS 3.96 0,07 % 253.783.007
SASA 38.84 0,14 % 250.353.227
TUPRS 107.5 -0,10 % 247.021.147
AKBNK 6.41 0,12 % 235.864.855
ZOREN 2.79 0,07 % 232.838.841
ISCTR 5.9 0,12 % 216.476.481
INDES 26.78 1,56 % 209.237.986
SKBNK 1.41 0,03 % 207.429.669
KRVGD 16.9 1,53 % 199.416.095
TCELL 16.24 0,14 % 198.250.238
VAKBN 4.31 0,05 % 188.123.317
HALKB 5.45 0,04 % 188.020.749
DYOBY 15.54 -0,41 % 187.951.767
ISFIN 3.94 0,07 % 182.104.803
FROTO 188.5 -4,10 % 175.513.916
TAVHL 26.58 -0,16 % 158.177.765
ALARK 12.15 1,00 % 148.273.432