ŞİRKET GÜNDEMİ MANŞETLERE YANSIYAN HABERLER

Borsada sırası bulanan ve hisseleri işlem gören şirketlerden yatırımcıların yakından takip etmesi geren önemli haberler

ŞİRKET GÜNDEMİ MANŞETLERE YANSIYAN HABERLER

04.05.2021 08:37 0 Yazdır

Türk Hava Yolları (THYAO, Pozitif): THY 2021 yılının ilk çeyreğinde 438mn TL (61mn USD) net dönem karı kaydetmiştir. Bizim zarar beklentimiz 235mn TL, piyasanın zarar beklentisi ise 251mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada iştiraklerden zararların beklentimizden düşük gelmesi ile finansman gelirinin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket 1Ç2020'de 2.023mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri 1.çeyrekte %13,6 oranında azalarak 13,3 milyar TL'ye gerileyen şirketin satışların maliyeti %20,2 azalmış ve 12 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle brüt kar %298,4 artışla 1.275mn TL olmuştur. Brüt kar marjı 7,5 puan artışla %9,6'yı göstermiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %17,5 oranında gerileyerek 1.795mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 1Ç2021'de 227mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece Şirket'in faaliyet zararı 293mn TL olmuştur. 1. çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 339mn TL net gelir kaydedilirken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 131mn TL zarar oluşmuştur. Finansman tarafında net 314mn TL gelir kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi kar 229mn TL olurken, 209mn TL'lik vergi geliri sonrası 438mn TL net dönem karı açıklanmıştır.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Sınırlı Pozitif): TSKB'nin 1Ç12021'deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %9,3 oranında artarak 225,9mn TL'ye yükselmiştir. Net kar rakamı, bizim beklentimiz olan 205mn TL ve piyasanın ortalama net kar beklentisi olan 212mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Ticari zarar beklentimize karşın Banka bu çeyrekte ticari kar elde ederken, karşılık giderleri beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Banka'nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %5,3 oranında artarak 552,2mn TL'ye yükselirken, bir önceki çeyrekte kaydedilen 80,9mn TL net ticari zarar, bu çeyrekte 33,4mn TL ticari kara dönüşmüştür. Diğer yandan, Banka'nın karşılık giderlerinin %91,3 oranında artarak 346mn TL'ye çıkması karın daha yüksek gelmesin engellemiştir. TSKB, bu çeyrekte 30mn TL serbest karşılık ayırmıştır. Operasyonel giderler 62,8mn TL gerçekleşerek önemli bir değişim göstermezken, özkaynak yöntemiyle uygulanan ortaklıklardan elde edilen gelir %7,1 oranında azalarak 55,4mn TL olmuştur. Banka'nın ortalama özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %14,9 ve %1,6 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyrekte ortalama özsermaye ve aktif karlılık sırasıyla %14,0 ve%1,6 idi. Banka'nın takipteki krediler oranı 47baz puan azalarak %3,86'ya gerilemiştir. Banka'nın sermaye yeterlilik oranı BDDK düzenlemeleri dahil %18,49, düzenlemeler hariç %15,0 olmuştur.

 

Afyon Çimento (AFYON, Pozitif): Afyon Çimento 1Ç2021'de 33,9mn TL net dönem karı elde etmiştir. Şirket bir önceki yılın ilk çeyreğinde 12mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri yıllık %86,4 oranında artarak 1Ç2021'de 81,3mn TL'ye yükselirken, brüt kar 9,6mn TL olarak (Brüt kar marjı %11,8) gerçekleşmiştir. 1Ç2020'de 0,1mn TL brüt zarar yazılmıştı. Diğer yandan, Şirket'in net finansman giderleri yıllık 13,3mn TL azalarak 3,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

ARD Grup (ARDYZ): Şirket'in 1Ç2021'deki net dönem karı 18,2mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket 6,7mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 1Ç2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %135 oranında büyüme göstererek 32,6mn TL'ye yükselirken, brüt kar %173 oranında artmış ve 25,2mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 1Ç2021'de 11,7mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yıl ise 1,8mn TL idi. Diğer faaliyetlerden kur farkı geliri ve konusu kalmayan karşılıklar kaynaklı 2,8mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı geçtiğimiz yıla göre %144 oranında artmış ve 16,3mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise kambiyo karı kaynaklı 1,9mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece şirketin 1. çeyrek net dönem karı 18,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Şirket'in 1Ç2021'deki net dönem karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %86 oranında artarak 6,5mn TL olmuştur. Şirketin satış gelirleri 1Ç2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,7 oranında büyüme göstererek 17,5mn TL'ye yükselirken, brüt kar %28,5 oranında artmış ve 7,8mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 1Ç2021'de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %8,8 oranında artmış ve 1,6mn TL olmuştur. 172bin TL vergi geliri sonrası şirketin 1. çeyrek net dönem karı 6,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıca şirket Katar'da mukim "Gateway Technology Co. W.L.L." ile "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)" Kullanım Lisansı Satış Sözleşmesi'ni 600bin USD bedelle 03.05.2021 tarihinde imzalamıştır.

 

° AEFES - Yurtdışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
° ALMAD - Bedelli sermaye artırım sürecinin iptal edildiği açıklandı.
° BNTAS - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 24,2 milyon TL fonun 6 milyon TL'sinin Ofset'in tesislerinin kapasite artırımında, 5 milyon TL'sinin kesim hattı kurulmasında, 4 milyon TL'sinin kutu tesislerinin altyapısında, 3 milyon TL'sinin altyapı çalışmalarında, 3 milyon TL'sinin bina ve inşaatlarda, 2 milyon TL'sinin teneke levha ebatlandırma makası alımında, 1 milyon TL'sinin enerji giderlerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
° BERA - Mecliste kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında şirket aleyhine açılmış yaklaşık 3.000 davanın sona ermesinin beklendiği, mahkemelere depo edilen 155 milyon TL'den 15 milyon TL'lik kısmının nakit olarak çıkmasını takiben şirkete 140 milyon TL'nin kalmasının beklendiği, söz konusu tutarın yatırımların finansmanı ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacağının açıklanması kapsamında, verilen kararlar sonrasında 121 milyon TL nakit girişi sağlandığı açıklandı.
° BEYAZ - Şirketin Edirne'de bulunan, Renault ve Dacia Bayiliğinin satın alınması ile ilgili görüşmelere başladığı açıklandı.
° CASA - Özgün Gıda ile kat karşılığı sözleşme hükümleri kapsamında doğrultusunda Trabzon'daki şirkete ait B blok olarak adlandırılan dairelerin Yapı Kullanma Belgesi'nin Yomra Belediyesi'nden alındığı açıklandı.
° DMSAS - Gürholhan Yaşar'ın işe iade davasını kazandığı açıklandı.
° ECILC - Şirket bağlı ortaklı EİP Eczacıbaşı İlaç tarafından, Baxter hastane ürünleri dağıtımı iş kolunun 3,7 milyon dolara satılması işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
° EMKEL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
° FONET - Şirketin Katar'daki Gateway Technology Co. W.L.L. ile HBYS Kullanım Lisansı Satış Sözleşmesi'ni 600.000 dolar bedelle imzaladığı açıklandı.
° HEKTS - Şirketin, "Fosfor Çözücü Mikrobiyal Kültür İçeren Biyogübre Formülasyonlarının Geliştirilmesi" projesini hayata geçirdiği açıklandı.
° KATMR - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 450 milyon TL'den 1,1 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Ticaret Bakanlığı tarafından da onaylandı.
° KLKIM - Şirket paylarının halkı arzı kapsamında talepler 6 - 7 Mayıs'ta toplanacak.
° LOGO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında Şirket mülkiyetinde bulunan paylardan şirket sermayesinin %0,258'ine karşılık gelen eden 64.500 adet payın Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Murat Erkurt'a satılmasına karar verildiği açıklandı.
° METUR -
o Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 35,7 milyon TL fonun TMSF ile görüşmeler çerçevesinde, Şirketin 2021 yılı Ekim ayına kadar enerji sektöründe varlık alınması ile ilgili olarak bağlayıcı bir sözleşme imzalarsa, 3 milyon TL'sinin arsa alımı için BCC'den alınan borcun ödenmesinde, 18 milyon TL'sinin TMSF portföyünde yer alan yenilenebilir enerji varlıklarının satın alınmasında, 14,7 milyon TL'sinin Muğla Bodrum'da satın alınan arsa üzerinde geliştirilecek olan konut projesinin inşaat maliyetinde kullanılmasının planlandığı,
o Şirketin 2021 yılı Ekim ayına kadar enerji sektöründe varlık alınması ile ilgili olarak bağlayıcı bir sözleşme imzalamazsa, 3 milyon TL'sinin arsa alımı için BCC'den alınan borcun ödenmesinde, 2,7 milyon TL'sinin TMSF portföyünde yer alan yenilenebilir enerji varlıklarının satın alınmasında, 30 milyon TL'sinin Muğla Bodrum'da satın alınan arsa üzerinde geliştirilecek olan konut projesinin inşaat maliyetinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
° NTGAZ - Şirket paylarının halka arzı sonrasında fiyat istikrarına konu olan 1 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında payların fiyatının halka arz fiyatının altına düşmemesi sebebiyle, aracı kurumu tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştiremediği açıklandı.
° PENTA - Şirket paylarının halkı arzı kapsamında talepler 6 - 7 Mayıs'ta toplanacak.
° SEKUR - Şirket bağlı ortaklığı Polifilm Ambalaj'ın, PFL Flexible Films Limited Şirketinin tüm paylarını 1.000 sterline satın aldığı açıklandı.
° ULUUN - WFP tarafından açılan Buğday Unu ihalesinde şirketin vermiş olduğu teklif kapsamında şirket uhdesinde kalan miktarın 20 Mayıs - 15 Haziran arasında teslim edileceği açıklandı. °
  ° BEYAZ -
o Metin Ziya Tansu tarafından 17.328.671 adet pay devredilirken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Osman Turgut Fırat tarafından 17.328.671 adet pay devredilirken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Gökhan Saygı tarafından 18.156.468 adet pay devralınırken, şirket sermayesindeki payı %29,77'ye yükseldi.
o Gürkan Gençler tarafından 16.500.874 adet pay devralınırken, şirket sermayesindeki payı %29,77'ye yükseldi.
° DGGYO - Doğuş Holding tarafından 9,10 - 9,16 TL fiyat aralığından 30.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %%94,05'e geriledi.
° EUKYO - Ege Sigorta tarafından 4,03 - 4,05 TL fiyat aralığından 20.999 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %10,48'e geriledi.
° FLAP -
o Metin Ziya Tansu tarafından 8.348.874 adet pay devredilirken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Osman Turgut Fırat tarafından 6.293.532 adet pay devredilirken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Gökhan Saygı tarafından 4.623.066 adet pay devralınırken, şirket sermayesindeki payı %10,73'e yükseldi.
o Gürkan Gençler tarafından 10.319.340 adet pay devralınırken, şirket sermayesindeki payı %10,73'e yükseldi.
° GWIND & DOHOL - DOHOL tarafından 4,83 - 5,05 TL fiyat aralığından 1.300.000 adet GWIND payı alınırken, DOHOL'ün GWIND'deki payı %70,93'e yükseldi.
° KRONT - Fuat Altıoğlu tarafından 53,85 - 55,55 TL fiyat aralığından 25.465 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,28'e geriledi.
° VERTU - Şirketin hakim ortağı VERUS tarafından VERTU'da sahip olduğu 5.920.050 adet payın Borsa'da satışı için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun SPK tarafından onaylandığı açıklandı. °
  ° DAGI - Şirket sermayesinin 43,3 milyon TL'den %200 oranında bedelli olarak 86,6 milyon TL nakden artışla 129,9 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 215.718 adet pay bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasa'da satılacak.
° DZGYO - Şirket sermayesinin 150 milyon TL'den %166,67 oranında bedelli olarak 250 milyon TL nakden artışla 400 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 235.458 adet pay yarın ve Perşembe Borsa Birincil Piyasa'da satılacak.
° IHGZT - Şirket sermayesi bugün 180 milyon TL'den %344,44 oranında bedelli olarak 620 milyon TL nakden artışla 800 milyon TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,2318 TL'ye karşılık gelmekte.
° OSMEN - Şirket sermayesinin 19,9 milyon TL'den tahsisli olarak 20,4 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylanması sonrasında, ihraç edilecek toplam 512.250 TL nominal değerli payların ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, 2019 Yılı için 5,70 TL (336.500 Nominal) , 2017 Yılı için 5,94 TL (175.750 Nominal) fiyatla şirket çalışanlarına yarın toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacak.
° SEYKM - Şirket sermayesinin 22 milyon TL'den %86,36 oranında bedelsiz olarak 19 milyon TL kar payından artışla 41 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı. 

Ziraat Yatırım / İnfo Yatırım 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Hisse Son Değişim
NTGAZ 9.9 10,00 %
INVEO 137.5 10,00 %
DAGHL 12.98 10,00 %
QNBFL 103.5 9,99 %
CMBTN 263.2 9,99 %
JANTS 72.65 9,99 %
GSDDE 5.51 9,98 %
VAKFN 12.47 9,96 %
YAPRK 90.55 9,96 %
FENER 25.86 9,95 %
IDEAS 76.85 9,94 %
SELGD 3.65 9,94 %
CANTE 6.75 9,93 %
KUTPO 64.8 9,92 %
AYES 24.4 9,91 %
DIRIT 5.34 9,88 %
TSPOR 2.35 9,81 %
BRMEN 2.59 9,75 %
SAYAS 37 8,82 %
IZTAR 21.06 8,67 %
ERBOS 88.75 8,23 %
FLAP 2.9 8,21 %
CLEBI 282 8,05 %
DITAS 18.44 7,90 %
ATAGY 4.16 7,77 %
RALYH 3.7 7,25 %
TUREX 10.45 7,07 %
CMENT 36.48 6,92 %
AFYON 4.41 6,78 %
AKSA 16.45 6,40 %

Hisse Son Değişim
IHGZT 1.46 -9,88 %
CEOEM 9.78 -9,02 %
EPLAS 24.16 -7,29 %
TGSAS 15.36 -6,80 %
RODRG 17.8 -6,76 %
EKIZ 6.81 -6,33 %
YONGA 25.1 -5,71 %
GSRAY 3.36 -5,08 %
SERVE 17 -5,03 %
YUNSA 12.66 -4,74 %
SANFM 14.25 -4,30 %
COSMO 9.95 -4,23 %
KRDMA 7.54 -4,07 %
KRDMB 7.59 -4,05 %
DOBUR 13.99 -4,05 %
EMNIS 23.9 -4,02 %
IZMDC 2.42 -3,97 %
FRIGO 24.02 -3,92 %
MERIT 280 -3,85 %
UZERB 49 -3,73 %
MRGYO 1.55 -3,73 %
CEMAS 1.34 -3,60 %
CASA 162 -3,57 %
KONTR 71.2 -3,52 %
TURGG 139.2 -3,33 %
UTPYA 30.94 -3,31 %
BRKO 1.18 -3,28 %
DENGE 5.8 -3,17 %
GARFA 11.43 -3,14 %
ISGSY 15.89 -3,11 %

Hisse Son Fiyat Değişim Hacim
GARAN 7.96 0,28 % 1.417.522.069
EREGL 19.43 -0,56 % 1.416.985.918
THYAO 13.36 -0,03 % 744.055.888
PETKM 6.39 -0,02 % 713.425.554
KOZAL 128.5 2,60 % 669.534.445
TUPRS 101.2 2,60 % 575.389.825
KRDMD 8.16 -0,25 % 540.590.837
SISE 7.83 0,16 % 524.162.848
BJKAS 8.9 -0,21 % 498.134.705
GSRAY 3.36 -0,18 % 479.014.347
KARSN 4.57 0,21 % 466.100.045
EKGYO 1.93 0,07 % 370.329.129
JANTS 72.65 6,60 % 367.321.542
AKBNK 5.14 0,11 % 337.794.087
CANTE 6.75 0,61 % 317.420.106
YKBNK 2.13 0,02 % 301.838.357
KCHOL 19.23 0,15 % 292.398.210
KOZAA 16.1 0,77 % 280.146.445
SASA 34.66 0,84 % 260.533.706
PGSUS 84.3 -1,10 % 257.235.059
SAHOL 8.41 0,05 % 246.877.139
CEOEM 9.78 -0,97 % 237.687.459
FENER 25.86 2,34 % 236.282.199
VAKFN 12.47 1,13 % 224.080.276
GUBRF 63.75 2,50 % 222.076.160
ASELS 15.17 0,32 % 209.135.757
ISCTR 5.09 0,07 % 206.531.640
IPEKE 14.16 0,56 % 199.162.841
BIMAS 65.6 0,75 % 173.802.979
TCELL 15.66 0,46 % 169.376.373